LinkedInYouTubeTwitter

21 Optimaliseren ruimtegebruik

Voor optimaal ruimtegebruik is het fijn als meerdere gebruikers in een pand elkaar weten te vinden, elkaars activiteiten versterken en ruimte delen.

Verhuur met maatschappelijke meerwaarde

Vraag is hoe je dat goed vorm kan geven in contracten voor huur en medegebruik bij een Integraal Kindcentrum of Multifunctionele Accommodatie. Het gaat daarbij om zowel:

  • de juridische kant (contracten voor huur en medegebruik) als de financiële kant (geldstromen, subsidies, BTW, BBV);
  • de private vastgoed rol (huurcontract en huurprijs) van een gemeente of school als een publieke rol waarbij beleid en programma kan veranderen, subsidies beschikbaar zijn en transparantie vereist is. 

Ontrafelen vraagstuk

Het vraagstuk is ingewikkeld vanwege de sectorale regels, financiering en governance. Om een beetje orde in de chaos te scheppen kijken we naar de mogelijke:

  • inrichting van contracten: ieder gebruiker apart, een hoofdgebruiker of aparte exploitant/campingbaas;
  • berekeningsgrondslag voor de huur(prijs): per pand, ruimte, uur of dagdeel, omzetafhankelijk;
  • hoogte van de huurprijs en andere geldstromen: commerciële huur, kostprijshuur, huurkorting/huursubsidie, activiteitensubsidies;
  • type eigenaar (verhuurder) en type huurder: van belang in verband met BTW en governance/verantwoordingsregels.

En daarbij naar de mogelijkheden, voor- en nadelen, risico’s, aandachtspunten en voorbeelden in de praktijk.

Uitwerking in Bouwstenenverband

We werken het onderwerp uit aan de hand van cases en aanvullend onderzoek. Vanuit Bouwstenen wordt er aan gewerkt door de netwerken:

  • Makelen en schakelen
  • Juridische zaken
  • Samen onder 1 dak

De omvang van het aanvullend onderzoek is afhankelijk van de inzet van partners en aanvullende financiering.

 

 

Meedoen?

Dat kan? Meld je aan als partner en maak dit mede mogelijk door je partnerfee en door je kennis in te brengen.

 

Partners kunnen een thema adopteren en met ons uitwerken. Ook niet partners kunnen dit ontwikkeltraject een impuls geven. Stuur voor meer info een mail naar info@bouwstenen.nl of bel 033 258 4337.

 

Meer informatie

Voorbeelden:

  • Delfland, Schoolfacilities, december 2020