aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Koppelen helpt sturen

John WokkeDe gemeente Hoorn heeft informatie-systemen gekoppeld waardoor ze beter op haar vastgoed kan sturen. John Wokke vertelt.

 

“Het begon in 2016. Toen heeft de gemeente om een Meerjarenonderhoudsplanningen te maken als een gek alle panden volledig in kaart gebracht. Toen is ook het licht aangegaan wat betreft het belang van goede informatie. Als je meer realtime gegevens hebt, weet je beter wat er op je af komt qua werk, besparingen en kosten en kan je beter sturen.

Financieel dashoard uitgebouwd

De volgende stap was om een financieel dashboard te gaan maken. Dat is onze basis geworden, en we zijn hier steeds meer aan gaan hangen. WOZ-waarde, getaxeerde waarde, uitgaven van leveranciers. Zelfs energieverbruik en energiekosten zijn inzichtelijk gemaakt. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op een uitgebreid vastgoeddashboard, waar nog steeds informatie aan wordt toegevoegd

Verduurzamen ingepland

Om beter in beeld te krijgen wat we via het onderhoud kunnen aanpakken hebben we  duurzaamheidsscans laten uitvoeren en de maatregelen zoveel mogelijk ingepast in het MJOP. We weten nu dus wat we nodig hebben om de duurzaamheidsdoelen te halen. Zo ben je echt ‘In Control’. We gebruiken daarvoor het planningsprogramma van O-prognose. Informatie over bijvoorbeeld legionella, energielabels en asbest kunnen we daar ook in kwijt.

Verbonden systemen

Voor de huurcontracten maken we gebruik van VBS-online. Die kunnen we ook koppelen aan het financieel dashboard. Die gegevens hebben we nu voor 90 % in beeld. Ook hebben we een gebouwbeheersysteem voor de installaties; van ketel tot zonnepanelen. Alle alle installaties die verbonden kunnen worden, zijn verbonden. Zo kunnen we real-time op een scherm zien wat de installaties doen, bijvoorbeeld de opwek en verbruik, en waar storingen zijn.

Beter sturen; ook financieel

Met al dit inzicht kunnen we nu goed sturen op het onderhoud en pakken daarbij meteen de verduurzaming van ons kernvastgoed mee. We kunnen aannemers aansturen en ook de verplichtingen richting opdrachtnemers zijn eenvoudig te vinden en te volgen. Op het moment dat we verduurzamingsprojecten uitvoeren krijgen we ook een beeld van de werkelijke kosten en inzicht of onze begrotingen goed zijn.

 

Mijn tip is: Zorg dat je je informatie op orde hebt. Welk vastgoed je wilt behouden (kernvastgoed) en verduurzamen, hoe staat het ervoor? En monitor wat je aan het doen bent met al je systemen. Monitoren van je inkomsten en uitgaven, subsidies maar vooral ook de  installaties. Pas als je dat goed in beeld hebt, kan je sturen en effectiever beleid maken.”

 

 

Ook jij kan meedoen!

Ben je gebruiker van een informatiesysteem?

Meer weten over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed?

 


 

Meer informatie

Contact en uitwisseling rond informatiemanagment?

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?