LinkedInYouTubeTwitter

2209 Update Deltaplan Scholen (online)

Ruim zes maanden na de aftrap van het Deltaplan Scholen is het tijd voor een update: wat hebben we gedaan en hoe verder? Bé Schollema, wethouder Westerkwartier, zit wederom aan tafel om bijgepraat te worden. Online ruim zestig betrokkenen actief in de chat om elkaar en ons van input te voorzien. Input om op door te bouwen. 

Image
Beleid naar ruimte naar uitvoering

Met andere bril naar ruimte kijken 

Wat we bespreken is niet meteen allemaal praktisch te gebruiken. Er ligt een lappendeken aan problemen en oplossingen als het gaat om gebouwen voor kinderen. De governance, ruimtenorm en bekostiging rond onderwijshuisvesting, ontnemen het zicht op een meer integrale oplossing en staan een echte gezamenlijke aanpak in de weg. Dat de gesprekken in Den Haag nog niets hebben opgeleverd, vinden sommige ronduit teleurstellend. Tot zover niets nieuws. 

 

Wat we wel kunnen doen is lokaal het goede gesprek te voeren; met de gemeenschap, in het begin van een proces, zonder elkaar meteen om de oren te slaan met de rekening. Wat willen we eigenlijk voor de kinderen in een specifieke buurt? We moeten eerst door een ‘gelijke’ bril naar het vraagstuk leren kijken, merkt iemand op.

 

Wat in ieder geval helder is, is dat we om alle ambities waar te kunnen maken, ruimte nodig hebben die flexibel te gebruiken is, gezond en duurzaam. Schoolleiders hadden het over twee keer de ruimtenorm. De chat is het daarmee eens, maar hamert ook op slimmer gebruik van die extra ruimte voor andere doelen dan onderwijs. Anders wordt het onbetaalbaar.

Geld dat knelt; oproep aan Den Haag

Geld blijft een heikel punt. Het Rijk moet voorzien in voldoende financiering voor onderwijshuisvesting, maar doet dat niet. Als er extra geld vrij komt, is er brede consensus hoe dat snel naar het werkveld te brengen. Maar daarmee is het nog niet ingeregeld. Wel kunnen we er de Haagse politiek op aanspreken. Dat kan via onze brief, een uitnodiging langs te komen op de meest belabberde school of andere acties. De Tweede Kamer vergadert 6 oktober 2022 over dit onderwerp.

 

Bé wijst er op dat we hierin ook een eigen verantwoordelijk hebben; laten zien wat nodig is, goed verantwoorden en ook laten zien dat met het geld succes wordt geboekt. Voor de snelle aanpak van de scholen in het aardbevingsgebied hebben ze een boek laten maken. Wellicht ook een idee een klaslokaal naar een kamerlid te vernoemen. .

Hobbels in uitvoering beslechten

Als het geld eenmaal binnen is, kan het werkveld snel aan de slag. De markt staat te popelen als we met innovatie projecten en aanpakken komen. Kunnen zij ook verder. Via de mentimeter horen we waar het werkveld tegenaan loopt bij de uitvoering. Hobbels die we kunnen beslechten en waar we elkaar in vooruit kunnen helpen. In Bouwstenen-verband gaan we snel met inkopers in gesprek over hoe we de regels slimmer kunnen inzetten. “Goed plan”, zegt Bé, want daar knelt het nog weleens.

 

Nu vooral behoefte aan duidelijkheid over wie waarvan is en wat we kunnen verwachten. Tipt van Bé. Neem eigenaarschap voor je eigen onderdeel van de puzzel en denk integraal verder over de oplossing. Wees niet bang om eens buiten de gebaande paden te treden. Zo kun je leren, als je maar een plan B(é) achter de hand hebt.

 

In de chat verschijnen allerlei projecten die een heel eind in de richting komen van waar we in Nederland met gebouwen voor kinderen naar toe willen. Die kunnen we als voorbeeld gebruiken en op doorbouwen. Iedereen heel erg bedankt voor alle input; wordt vervolgd.

 

Meedoen? Heel goed

Meer informatie

  • brief: Tweede kamer
  • bericht: Scriptie Marjanne Groenesteyn
  • bericht: Casus Delft
  • onderzoek: TeekensKarstens Advocaten
  • onderzoek: Argumentenfabriek
  • onderzoek: Over samenhang gebouw en onderwijskwaliteit (Kennisrotonde, juni 2021)
  • manifest: Geef kinderen hun vrijheid terug (LOC, maart 2022)
  • artikel: Radicale vernieuwing in jeugdzorg (LOC, herfst 2021)

 

Image
Waar loopt u tegenaan