LinkedInYouTubeTwitter

Hoe organiseer je integraal beleid

Image
Parkhuis Amersfoort

Tijdens een Bouwstenen-netwerkbijeenkomst in het Amersfoortse Parkhuis hebben we gehoord hoe Zwolle toewerkt naar een integraal voorzieningenplan; een belangrijk instrument voor integraal voorzieningenbeleid. Bij de bespreking kwamen veel organisatievragen voorbij. Tijdens deze bijeenkomst zoomen we daarop in. 

Met wie doen we dat?  

Dat doen we samen met Souhail Chaghouani van de gemeente Utrecht, de deelnemers van het Bouwstenen-netwerk Beleid en Vastgoed en enkele andere genodigden. 

Utrecht als case 

We starten met de organisatie-vragen van de gemeente Utrecht. Utrecht groeit sterk. Er is veel druk op de ruimte. Het gemeentebestuur zet in op 'Groei in balans' en daarvoor is het nodig het sociaal domein meer aan het stuur komt. Naast woningen moet er ook huisvesting voor statushouders en daklozen worden gerealiseerd, net als breed te gebruiken voorzieningen voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Diverse beleidsvragen moeten worden vertaald naar een meer integraal voorzieningenbeleid en worden ingepast in de stedelijke ontwikkeling. Souhail staat aan de lat om dat te organiseren, samen met nieuw recent gevormd team. 

Image
Souhail Chaghouani

Wat gaan we doen?

Tijdens het programma kijken we wat we moeten organiseren om verschillende beleidsdoelen naar integraal vastgoedbeleid te vertalen, zowel bij gebiedsontwikkeling als in bestaande buurten en wijken. Allemaal uiteraard met het oog op het gewenste maatschappelijk rendement. Het wordt een actieve werkbijeenkomst, waarbij we zowel Utrecht als onszelf van advies voorzien wat betreft het inrichten van de organisatie, het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen en het monitoren van de resultaten.  

Algemene vraagstukken

Daarbij zoomen we ook in op een aantal meer algemene vraagstukken, zoals: 

  • Wat is goed te organiseren en waar loop je vast, bijvoorbeeld door landelijk beleid en wetten (waar knelt het)?
  • Zijn de vraagstukken en oplossingen anders in dorpen, kleine en middelgrote steden (is omvang relevant)?
  • Onder welke voorwaarden kan je tot beleidsintegratie komen?
  • In welke mate speelt de bedrijfscultuur een rol?
  • enz. 

De resultaten nemen we mee naar huis en verwerken we ook in de publicatie waar we aan werken in het kader van het agendapunt Van Beleid naar Ruimte.

Datum, tijd, locatie

  • woensdag 5 oktober 2022
  • van 13.30 tot 16.30 uur
  • locatie: ZIMIHC Theater, Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht

 

 

Aanmelden

We horen graag of je er wel of niet bij bent en wat jouw specifieke vragen zijn. Je kunt je hier aan of afmelden

Zet ook vast 8 december in de agenda. Dan hebben we onze jaarlijkse Maatschappelijk Vastgoeddag. Daarvoor aanmelden kan ook al.

 
Image
Aanmelden

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.30
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN