LinkedInYouTubeTwitter

2205 Impressie derde constructieve gesprek

Op 10 mei 2022 hebben we de derde, en laatste, bijeenkomst bij de Argumentenfabriek over de vraag hoe we geld vanuit het Rijk zo naar het werkveld kunnen krijgen dat het snel, integraal en programmatisch kan worden besteed.

Image
Derde constructief gesprek Argumentenfabriek Bouwstenen

 

Eerdere gesprekken leverden twee kansrijke opties op. Kansrijk in de ogen van betrokken ministeries, gemeenten, scholen en (bouw)bedrijven. Tijdens de derde bijeenkomst bespreken we de wenselijkheid, uitvoerbaarheid en haalbaarheid van deze opties. 

Extra's

Tijdens de bijeenkomst komt duidelijk naar voren; de haalbaarheid wordt groter als gemeenten en scholen het (extra) geld goed verantwoorden. Daar heeft de politiek iets extra’s voor nodig. Dat extra’s hoeft niet ingewikkeld te zijn. Integendeel. Er kan goed worden aangesloten bij de bestaande eisen.  

Vertegenwoordigers gemotiveerd

Loek Oomen, oud schoolbestuurder en voorzitter van de commissie samenwerkingsagenda van de PO-Raad, VO-raad en VNG: “Het was goed te zien dat vertegenwoordigers van ministeries, gemeenten, schoolbesturen en bedrijfsleven zo gemotiveerd zijn om de aan een oplossing te werken voor de slechte kwaliteit en duurzaamheid van schoolgebouwen. Dat lukt niet met eenmalig geld en vraagt een structurele hoge investering. Anders gaan we de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 niet halen. Door het combineren van verschillende ‘potjes’ kan een eerste stap worden gezet.” 

Aan de slag

Loek wijst op het belang van de aankomende wetswijziging die een lange looptijd van integrale plannen verplicht stelt: “Via de verslaglegging aan de gemeenteraad en de jaarverslagen van de schoolbesturen kunnen we aantonen dat de middelen inderdaad besteed zijn aan renovatie of vernieuwbouw van slechte schoolgebouwen.”

“Het is hoog tijd om snel aan de slag te gaan voor kwalitatief goed onderwijs in een gezonde omgeving!” Aldus Loek. En zo is het. 
 

 

Wat volgt

Eind mei of begin juni 2022 verwachten we de resultaten van het onderzoek. Die bespreken we met diverse mensen uit het werkveld, waaronder met hoofden gemeentelijk vastgoed, professionals op het gebied van onderwijshuisvesting en financiële experts.

 

Meer informatie