LinkedInYouTubeTwitter

2205 Impressie tweede constructieve gesprek

Op 19 april 2022 hebben we de tweede bijeenkomst in het kader van het onderzoek naar opties om geld vanuit het Rijk naar het werkveld te krijgen. En dan zo dat het snel, integraal en programmatisch kan worden besteed aan gezonde en duurzame schoolgebouwen.  

Image
Karim El-Guallai

Ongewild ingewikkeld

Naast vertegenwoordigers vanuit de ministeries van BZK, OCW, gemeenten en scholen is ook Karim El Guallai van BAM aanwezig. Karim vindt het gaaf erbij te zijn. Wel jammer te moeten constateren dat er vanuit het rijk zulke ingewikkelde regelingen komen. Dat terwijl iedereen zich bewust is dat het eenvoudiger moet.

 

Het werkveld kan wel helpen met een betere regeling maar dan moeten de betrokken ministeries wel open staan voor een meer bottom-up benadering, zegt hij. Aan Karim zal het niet liggen. Hij wil graag een brug slaan tussen de ontvangende en uitvoerende partijen en de financierders van de verbouwing. Een duidelijker demarcatie van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden tussen schoolbestuur en gemeente zou ook helpen.

Aansluiten bij afspraken

Ook de Ministeries willen graag toewerken naar eenvoudigere financiële regelingen, blijkt tijdens de bijeenkomst. Het maken van al die aparte regelingen, met internetconsultaties, enzovoort, vraagt ook van hen veel tijd en leidt lang niet altijd tot een bevredigende oplossing. Ook zij zien dat er te weinig speelruimte is voor de uitvoeringspraktijk om het incidentele geld in te passen in het eigen beleid en planning. Dat past niet bij de uitgangspunten van decentralisatie (de bestuurlijke verhoudingen) en ook niet bij de afspraken tussen rijk en lokale besturen om te werken aan de hand van routekaarten en integrale voorzieningen- en huisvestingsplannen (IHP’s).

 

De verantwoordelijkheidsverdeling leidt bij iedere afzonderlijke regeling steeds weer tot discussies. Ook de vertegenwoordigers vanuit het ministerie vinden dat het veel handiger zou zijn het geld gewoon via de algemene middelen te laten verlopen. Het zou kunnen helpen als het werkveld laat zien dat met extra geld ook extra voortgang wordt geboekt. Dat zien we als een een uitnodiging waar we graag op ingaan.

 

  

 

Meedoen?

Dat kan. Deel ook je kennis in Bouwstenen-verband. Zo helpen we elkaar vooruit.

Of wordt partner van Bouwstenen en sluit je aan bij een van onze netwerken.

 

 

Meer informatie