LinkedInYouTubeTwitter

2204 Impressie van een constructief gesprek

Door: René van Veen, gemeente Velsen

 

Het probleem is bij iedereen bekend, de bekostiging voor zowel het bouwen als het exploiteren van schoolgebouwen is te laag. Diverse Ministeries zijn er bij betrokken. De geldstromen lopen gescheiden.

Image
1e bijeenkomst Argumentenfabriek

Verfrissend geluid

Op woensdag 6 april 2022 was er op uitnodiging van Bouwstenen voor Sociaal en onder inspirerende leiding van Anouk Mulder en Daan van de Berg in de Argumentenfabriek in Amsterdam een bijeenkomst met vertegenwoordigers van PO-Raad, VO-Raad, de VNG, de ministeries van BZK, SZW en OCW, Techniek Nederland, gemeente Amsterdam, Utrecht en Velsen. Dat was in het kader van het onderzoek dat de Argumentenfabriek doet naar de mogelijkheden om structureel en incidenteel geld naar het onderwijsveld te krijgen. Het was voor mij vooral verfrissend om te horen hoe het in Den Haag tussen de diverse departementen aan toe gaat.  

Langere scoop

Eerst werd inzichtelijk gemaakt hoeveel verschillende geldstromen en subsidiepotjes er feitelijk zijn. Daarbij werd geconstateerd dat de subsidiepotjes vaak voor één bepaald doel en met een beperkte aanvraag- investeringstijd beschikbaar zijn. Dit komt niet overeen met het feit dat de scope van de gemeenten en de schoolbesturen vaak 16 jaar of meer is. De financiering past niet bij de IHP's.

Licht aan de horizon

Image
Argumentenfabriek 6 april

Na een heldere probleemstelling kijken we in groepjes naar mogelijke opties voor het met bestaande structurele en incidentele financiële middelen versnellen van de opgave om te komen tot gezonde schoolgebouwen. Er komen nog twee vervolgsessies met telkens nieuwe deelnemers.

 

Op de heenreis naar Amsterdam dacht ik in de auto: Financiering onderwijshuisvesting; een Gordiaanse knoop? Een wicked problem? Een doodlopende weg? En toen ik na de sessie wegreed dacht ik: hé, wellicht komt er (eindelijk of tijdelijk?) licht aan de horizon.

 

 

Wat volgt

Op 19 april 2022 is de tweede bijeenkomst in het kader van het onderzoek. Daarbij zijn vooral financiële experts van het Rijk, de branches en het werkveld uitgenodigd. De resultaten worden in diverse Bouwstenen-bijeenkomsten teruggekoppeld en besproken. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief en het ontwikkelwerk rond Deltaplan Scholen.

Image

Meer informatie