LinkedInYouTubeTwitter

2203 Startbijeenkomst Deltaplan scholen

Image
beleid ruimte geld uitvoering.png

Op 9 maart 2022 sluiten zo'n 150 mensen online aan bij de startbijeenkomst voor het initiatief Deltaplan Scholen. De verwachtingen zijn hooggespannen. Naast het gesprek aan tafel wordt ook via de chat druk informatie gedeeld.

Uitgangspositie

Omdat het een startbijeenkomst is, begint Ingrid met een korte toelichting op wat er allemaal speelt rond onderwijshuisvesting: veel verschillende problemen die steeds groter worden en vragen om meer beleidsintegratie. Iedereen kan zelf in de eigen omgeving aan de slag. Maar er is ook snel meer geld nodig en regie op alle niveaus. Tot zover niets nieuws onder de zon voor wie goed in het onderwerp zit. Maar dan de oplossingen.

Schakel in het geheel

Als eerste komt Martin van den Berg, directeur bestuurder bij het Christiaan Huygenscollege en lid van de samenwerkingsagenda PO-raad, VO-raad en VNG aan het woord. Scholen zijn ontworpen voor 30 kinderen in een busopstelling, dat moet anders en met meer diversiteit aan ruimte. Daarbij zouden scholen er goed aan doen eens opnieuw naar hun rol te kijken tegen de achtergrond van de bredere maatschappelijke opgaven. Eventueel als dienst, naast andere diensten in een gebouw dat niet van henzelf is en ook door de buurt kan worden gebruikt. Fiets eens door je wijk en kijk wat er speelt, beveelt hij aan. En ondertussen gewoon doorbouwen aan flexibel te gebruiken gebouwen voor 2050.

Erkenning en van het gas af 

Image
Bé Schollema vertelt

Bé Schollema deelt zijn ervaring met het versneld aanpakken van de scholen in het aardbevingsgebied en wat we daarvan kunnen leren. In ons geval hebben we drie telefoonnummers nodig, die van de ministers van OCW, BZK en Klimaat en Energie. Daarbij moeten we allemaal helderder maken wat het probleem is. "We zijn te huiverig geweest om te erkennen dat we de kinderen de afgelopen jaren tekort hebben gedaan", zegt Bé. Daar begint het wel, ook als we weten dat het geld kost. Laat dat dan ook zien in een niet-sluitende begroting.

Geld uitgeven

En dan komen we bij Rein-Aart van Vugt, partner bij Deloitte. Hij tipt dat we meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden die gemeenten zelf hebben. Maak een programmabegroting voor onderwijshuisvesting (eventueel breder voor maatschappelijk vastgoed), hou in Den Haag druk op de wildgroei van specifieke uitkeringen (ook een wens van accountants) en laat politiek zien wat je tekort komt voor onderwijshuisvesting of wat je doet om dat tekort op te lossen (OZB verhogen). En zorg vooral dat je uitgeeft wat je reserveert. Daar zit ook nog wel een verbeterpuntje. 

Wat is er nieuw? 

Image
In de studio bij Deltaplan scholen

Nieuw is het momentum. En dat we bouwen aan een bredere coalitie dan via de weg die we tot nog hebben bewandeld. Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Om de zaak echt in beweging te krijgen is het belangrijk het probleem tussen de oren van zowel de lokale als landelijke politiek te krijgen, zonder ruimte voor ontsnapping. De landelijke politiek denkt vaak nog dat onderwijshuisvesting een zaak van gemeenten en scholen is, maar hier ligt wel degelijk een taak voor het Rijk en een mooie kans voor een betere besteding van belastinggeld. En dat is hard nodig als we bezien wat ons de komende tijd te wachten staat.

Wat te doen?

Vooruitlopend op de uitwerking van alle input tijdens deze bijeenkomst drie tips voor iedereen:

  • Blijf gewoon doorwerken. Pak een school (bestaand of nieuw) aan met de kwaliteit die we voor 2050 voor ogen hebben. Laat zien wat dat kost en ga daar niet over onderhandelen. Het kost wat het kost. 
  • Blijf via je eigen kanalen druk zetten op meer geld voor onderwijshuisvesting: via de politiek, begrotingen, columns, ingezonden brieven, in overleggen, enzovoort.
  • Bundel je kracht met die van anderen in één of meerdere verbanden. Zoek de snelste weg om zaken voor elkaar te krijgen en help elkaar vooruit.

 

 

What's next?

Ondertussen werken we vanuit Bouwstenen aan meerdere onderdelen van het Deltaplan. Fijn als je meedoet. 

    Meer informatie

    Bijlage Size
    2203 presentatie Startbijeenkomst Deltaplan scholen (694.46 KB) 694.46 KB