LinkedInYouTubeTwitter

2303 Eigentijdse scholen (online)

 

Op 8 maart schakelen 100 mensen in op de online bijeenkomst over eigentijdse scholen; wat kosten die en welke uitgangspunten hanteren we daarbij.

Image
Deltaplan Scholen

Wat is normaal

"Het onderwerp heeft een prominente plek gekregen op de Bouwstenen-agenda tijdens de jaarbijeenkomst in december 2021", zegt Ingrid de Moel. "Sindsdien werken we aan het Deltaplan Scholen. Eén van de vragen daarbij was wie er eigenlijk verantwoordelijk is voor de bekostiging van schoolgebouwen. Dat is het Rijk. Die is wettelijk verplicht te voorzien in wat in zijn algemeenheid nodig is onder normale omstandigheden. Maar wat is normaal? De normen zijn verouderd en passen niet bij de opgave van deze tijd. Daarom heeft Bouwstenen Marc van Leent gevraagd een rekenmodel te ontwikkelen. Marc is een conceptueel denker en heeft veel verstand van vastgoed."

Eenvoudig model

Marc start met een citaat van Einstein: "Everything should be made as simple as possible, but not simpler". Daarom een gemakkelijk te hanteren model dat bestaat dat uit 8 knoppen, waarvan 6 om invloed op uit te oefenen. We gaan ze stuk voor stuk af om te kijken wat we tegenwoordig normaal vinden.

Consensus

Onder de aanwezigen blijkt een grote consensus voor 8 m2 ruimte per kind. De reële bouwkosten voor die meters komen uit op €3.600,- per m2 als je de kwaliteit wil bieden die we tegenwoordig nodig achten en normaal vinden. Voor het gebruik van die ruimte rekent het Rijk tot voor kort met €67,- per m2 per jaar voor. Dat zal in de toekomst niet afnemen - sterker nog: de aanwezigen gaan uit van een stijging van 15%. Het energiegebruik zal mogelijk minder zijn, maar de kosten voor bijvoorbeeld het onderhoud van de installaties zullen zeker hoger zijn dan nu.

Thuisblijven is duurder

Image
Normbudget

Marc rekent alle cijfers door en komt uit op een bedrag van €1.810 per kind per jaar. Dat lijkt veel, maar het bedrag valt in het niet wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld woningen of kantoren: die kosten per plek per jaar duizenden euro's meer. Bovendien kunnen we het bedrag nog drukken door bijvoorbeeld slimmer met de ruimte om te gaan of anders te bouwen. Over de besparing die dat kan opleveren zijn de meningen verdeeld. En er is ook geen goed bewijs. Wel het  onderzoeken waard.

Veel informatie

In de chat worden veel ervaringen en voorbeelden gedeeld. Het zal wat tijd kosten om alle input te verwerken. Maar dat gaan we wel doen. Alles komt in een document van uitgangspunten en kosten en hoe er mee kan worden gerekend. Zo zijn we toch weer een stapje dichter bij. "Bedankt voor een waardevolle bijeenkomst", mailt een deelnemer: "Jullie maken goed inzichtelijk aan welke knoppen je kunt draaien rondom onderwijshuisvesting, zonder een mal voor te leggen. Erg fijn." Veel dank: we gaan snel verder.

 

 

What's next?

Alle input wordt verwerkt in de uiteindelijke publicatie. Heb je nog meer input, dan graag naar nieuws@bouwstenen.nl.

Wil je in je eigen omgeving verder met het gedachtengoed uit de bijeenkomst? Neem dan ook vooral contact met ons op via nieuws@bouwstenen.nl of bel naar 033-2584337.

What's next petrol

Meer informatie