LinkedInYouTubeTwitter

2403 Update Deltaplan Scholen

Op 7 maart 2024 schakelen zo’n 50 mensen in voor de online update van Bouwstenen over het Deltaplan Scholen. We kijken terug en vooruit. Conclusie; we hebben nog niet bereikt wat we willen maar we hebben wel duidelijk stappen gezet en kunnen goed op de ingeslagen weg door. 

Image
Deltaplan

Van meters naar mensen 

Het initiatief voor dit Deltaplan werd genomen tijdens de jaarbijeenkomst in december 2021, vertelt Ingrid de Moel van Bouwstenen, en kwam vooral voort uit frustratie. Meteen was duidelijk, we gaan het niet hebben over meters, maar over de 2,5 miljoen kinderen en de 250.000 leraren die de school als werkplek hebben. En we gaan ervan uit dat er op korte termijn geen structurele oplossing komt. 

Vooral gebrek aan geld

Wat vooral nodig is, is meer geld. Als dat er is kunnen we meters maken en het werk professioneel uitvoeren. Op basis daarvan zijn we aan het werk gegaan. Allereerst met een onderzoek door de Argumentenfabriek met alle betrokkenen bij de opgave. Hoe krijgen we incidenteel geld (SPUKS) snel richting werkveld. Conclusie via gemeentefonds of één grote SPUK. Dat vraagt iets van het rijk (alles in 1 pot), maar ook van het werkveld (goed verantwoorden).

Ook Rijk verantwoordelijk

Begin 2022 werd vaak gezegd dat onderwijshuisvesting een zaak is van gemeenten en scholen, maar dat is niet zo. Door het onderzoek van Teekens Karsten advocaten kunnen we nu iedereen klip en klaar uitleggen wie geacht wordt de pot te vullen; het Rijk. Die conclusie delen we met iedereen; ook met ministers, kamerleden en in de media. De boodschap belandde eind 2022 in een manifest van 21 partijen. Dat de boodschap ook bij politiek Den Haag was aangekomen, zagen we terug in de verkiezingsprogramma’s eind 2023. 

Wat concreet nodig

Begin 2023 zijn we gaan rekenen, met een model ontwikkeld door Marc van Leent. Wat kost een gemiddelde school, onder normale omstandigheden, met de kwaliteit die we in 2050 willen. En dat dan per kind (mensen) per jaar (de kapitaallasten). Die som maken we ook voor wat minimaal nodig is en voor het voortgezet en bewegingsonderwijs. Met vijf gemeenten werken we een concreet voorstel uit hoe in deze situatie toch stappen te zetten. Dat geeft inzicht, de oplossingen verschillen per gemeente. We delen de resultaten met Den Haag. 

Programma voor Den Haag

Ondertussen is in Den Haag de onderwijshuisvesting serieus opgepakt; van 0,5 naar 9 fte. Ook wordt daar gewerkt aan een programmatische aanpak gericht op dataverzameling (tot detail op objectniveau), vraag en aanbod en (regionale) organisatie. Mooi die aandacht, maar of dit vooruit helpt weten we nog niet. Wat ontbreekt in dit programma is een programma voor de invulling van de rijksverantwoordelijkheid (voldoende geld en betere regels). 

Lastige keuzes

Wat kunnen wij aanvullend op dit programma doen? Ingrid schetst een aantal mogelijkheden. In grote lijnen komt dat neer op doorgaan op de ingeslagen weg. De financiële lijn in combinatie met de kwaliteit die we daarvoor kunnen leveren. Dat kan leiden tot lastige keuzes; van minder kwaliteit, een claim bij het rijk of het anders organiseren van het onderwijs. Met het ravijnjaar voor ogen kunnen we niet alle ballen in de lucht houden. Van belang daarbij is om goed in gesprek te blijven met Den Haag. We moeten accepteren dat dit proces zijn eigen dynamiek heeft en niet snel gaat.

Gaan we oppakken

Een van de aanwezigen komt nog met een punt waar we nu te weinig aandacht voor hebben. De bezettingsgraad van scholen (leegstand versus aanvraag voor nieuwbouw bij groei) in relatie tot het aannamebeleid. Dat punt gaan we oppakken. Ook andere onderwerpen en punten waar gemeenten en scholen mee komen pakken we op. We denken graag mee, maken verbinding en houden vinger aan de pols of we nog wel vooruit komen. Dat doet Bouwstenen heel goed, weet Yannick Methorst van de VNG te vertellen. Goed te horen.

 

 

Meedoen

Graag, Samen komen we beter vooruit.

  • Hou ons op de hoogte van wat er lokaal speelt, lastige keuzes en goede voorbeelden via nieuws@bouwstenen.nl
  • Doe mee in het netwerk onderwijshuisvesting voor:
Image
Yes you can geel

Meer informatie