LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

2023

In 2023 zijn we op de ingeslagen weg doorgegaan en een tandje bijgezet in de kennisdeling met Den Haag. Activiteiten die we (samen met anderen) in 2022 hebben opgepakt zijn onder andere: 

 • Online bijeenkomst over de vraag wat is tegenwoordig normaal? Ofwel wat zouden de uitgangspunten voor een kostenberekingen moeten zijn
 • Onderzoek naar:
  • de kosten van een goede, gezonde en duurzame schoolgebouw in het PO door Marc van Leent
  • uitbreiding van de som naar VO en bruikbare openbare bronnen
  • uitwerking van de kosten en bijdrage van het Rijk van goede schoolgebouwen met 5 gemeenten 
 • Opstellen aanbod van vijf gemeenten aan Den Haag
 • Delen van (tussen) resultaten via berichten en bijeenkomsten
 • Delen resultaten met Tweede kamerleden en ministeries.
 • Meet-up tijdens jaarbijeenkomst met resultaten eerste jaar en plannen voor 2024. 

2022

In 2022 zijn we gestart met het Deltaplan scholen. Aanleiding daarvoor waren de geluiden tijdens de jaarbijeenkomst in 2021. In januari 2023 hebben we een een eerste opzet gemaakt voor dit Deltaplan en iedereen uitgenodigd aan te sluiten, te verbeteren of over te nemen. En we hebben ons aangesloten bij de activiteiten van anderen. Activiteiten die we (samen met anderen) in 2022 hebben opgepakt zijn onder andere: 

 • Volgen van ontwikkelingen, actief signaleren koppel- en bundelkansen
 • Startbijeenkomst op 9 maart 2022
 • Onderzoek naar:
  • natuurinclusieve en klimaatadaptieve school (casestudie Delft) door Attelier Groen Blauw
  • het recht van kinderen op een gezonde leeromgeving door TeekensKarstens advocaten
  • de mogelijkheden om structureel en incidenteel geld zo naar het werkveld toe krijgen dat het snel, integraal en programmatisch kan worden besteed en verantwoord door de Argumentenfabriek
  • de kosten van een goede, gezonde en duurzame schoolgebouw door Marc van Leent
 • Delen van (tussen) resultaten via berichten en bijeenkomsten
 • Delen resultaten met Tweede kamerleden en drie ministeries.  Teksten daarvan zijn geland in ..
 • Manifest rond onderwijshuisvesting, samen met 20 andereorganisaties.
 • Meet-up tijdens jaarbijeenkomst met resultaten eerste jaar en plannen voor 2023. 

Meer informatie