Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Onderwijshuisvesting

PCOU (Utrecht)

Chantal BroekhuisAmbitie

De ambitie van het PCOU is passende duurzame onderwijshuisvesting te realiseren binnen de daarvoor beschikbare middelen. 

 

Ronduit Onderwijs (Alkmaar)

Ambitie
Met de overdracht van het buitenonderhoud, werd Ronduit verantwoordelijk voor 40 jaar oude gebouwen, zonder financiële reserves. 

 

Ronduit Onderwijs streeft naar goed onderhouden, moderne schoolgebouwen en samenhang met wat er in de wijk gebeurt. Duurzaamheidsambities zijn nog niet uitgekristalliseerd, maar het schoolbestuur wil hier wel actief mee aan de slag.

 

 

Meer informatie

Onderwijs in de nieuwe context

Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. We hebben er meer dan genoeg van maar willen beter en anders. Hoe gaan we dat regelen?

 

Overmaat

Onderwijshuisvesting

Abonneren op Onderwijshuisvesting

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed