aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

gemeenten

Beleid en Vastgoed

Dit netwerk bestaat uit beleidsmedewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties die met een brede kijk, integraal en vanuit een beleidsinhoudelijke insteek naar maatschappelijke voorzieningen en vastgoeed kijken. Mensen die vooruit willen en een echte impact investor zijn of willen worden. Ook jij kunt meedoen!

14 Samenwerkingsagenda wonen - zorg

Samen met het werkveld en de VNG werkt Bouwstenen aan de agenda voor de fysieke opgave rond wonen en zorg.

Aanpak gemeenten

 

Op onderstaande pagina's treft u de aanpak van de gemeenten die duurzaamheid hoog op de agenda hebben staan en meedraaien in het netwerk Verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

 

 

 Gemeente

 

Verantwoording

Achtergrondinfo

 

Verantwoordingsregels rond huisvesting (Hans Pirovano, OCW, juni 2015). Op een rijtje waar scholen op moeten letten voor een goede verantwoording van de huisvesting. 

 

 

 

Openbare data - gemeenten

  • Waarstaatjegemeente.nlOp de site van de VNG is informatie te vinden over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen.

1805 Oplading Klimaatakkoord

Op 30 mei 2018 komen zo'n 60 gemeenten samen in Utrecht ter oplading van het klimaatakkoord. Annemie Loozen van de VNG legt uit dat de bijeenkomst relatief laat is (de onderhandelingen zijn al volop bezig), maar er moet ook nog veel worden uitgewerkt. Ze wil het Bouwstenen-netwerk daarvoor graag als klankbord gebruiken.

 

Toelichting

Sportief vastgoed

We zijn (op verzoek van betrokkenen en mede in verband met de verduurzaming en multifunctionalisering van alles) gestart met een gemeentelijk Bouwstenen-netwerk rond sport en accommodaties.

Zorgaccommodaties

De mensen in dit netwerk werken bij een zorg- of welzijns-organisatie, gemeente, corporatie of zijn anderszins professioneel actief rond (woon)zorgaccommodaties. 

 

Ze willen samen wijzer worden door bij elkaar een kijkje in de eigen keuken te gunnen, kennis uit te wisselen en zich samen te verdiepen in onderwerpen die hen raken.

Wederom kostenstijging

energie stijgingDe stijging van de energieprijzen heeft ook in 2020 gevolgen voor de begroting. Vooral grootverbruikers kunnen rekening houden met een netto kostenstijging. 

Openbare energiegegevens

EnergieverbruikDiverse bestuurders van gemeenten en scholen steunen het voorstel tot het openbaar maken van het energieverbruik van maatschappelijke accommodaties.

Samen naar een hoger doel

Snelle stappen

finacieringMet een beetje extra financiering kunnen scholen en gemeenten ook nog in 2020 stappen zetten in de realisatie van het Klimaatakkoord.

Aandacht voor corona

coronaCorona stelt gemeenten, scholen en andere maatschappelijk organisaties voor nieuwe vraagstukken. Hoe gaan gebouwbeheerders hiermee om?

Juist nu aanpakken

Schroevendraaier

De coronacrisis biedt een kans voor het naar voren halen van het onderhoud en de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. En voor werk in de bouw.

Werk aan de winkel

De komende jaren is er voor scholen en gemeenten veel werk aan de ‘vastgoed-winkel’, blijkt uit de Bouwstenen-enquête. 

Nog een slag te maken

enqueteVeel scholen en gemeenten hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van het eigen vastgoed. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, blijkt uit een Bouwstenen-enquête.

VNG-Routekaart: sneller verduurzamen

Logo VNGDe VNG Routekaart voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is uit; een route voor een versnelde aanpak in samenwerking met elkaar en anderen.

Worsteling rond IKC’s

Vooral scholen zien iets in een IKC, maar het blijft een worsteling het voor elkaar te krijgen. Dit blijkt uit een kwalitatieve evaluatie van IKC’s in Utrecht.

Meer dan label C

Label CDe ambities van gemeenten om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen gaan verder dan label C. Maar de label C-plicht voor kantoren lijkt niet haalbaar.

Deelnemers landelijk onderzoek 2020

De volgende gemeenten hebben meegewerkt aan het landelijk onderzoek 2020:

Nog geen zicht op extra geld

Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord is veel extra geld van het Rijk nodig. Gezien het advies van de ROB en het IBO verwachten we niet niet dat er snel meer geld komt. 

Vastgoedmanagement in de lift

Gemeenten sturen steeds beter op hun eigen vastgoed, blijkt uit een trendanalyse op basis van de landelijke Bouwstenen-enquête onder alle gemeenten in Nederland.

Gratis ruimte bestaat niet

Er bestaat vaak onduidelijkheid over de huurprijzen die gemeenten voor hun vastgoed vragen. Worden ze er rijk van?

Gemeente doet onderhoud scholen

Gerard Jongenelen

Volledige focus op onderwijs. Onderwijsgroep Amstelland laat het onderhoud van scholen graag over aan de gemeente.

Oplopende verliezen door huurkorting

Veel gemeenten worstelen met de vraag of zij huurkorting moeten geven aan commerciële huurders. De rek is er uit en de verliezen lopen op. 

Verordening onderwijshuisvesting

Op deze pagina verzamelen we gemeentelijke verordeningen rond onderwijshuisvesting.

Abonneren op gemeenten

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?