aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Meer dan label C

Label CDe ambities van gemeenten om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen gaan verder dan label C. Maar de label C-plicht voor kantoren lijkt niet haalbaar.

 

Uit onderzoek van het Kadaster en Binnenlands Bestuur blijkt dat veel kantoren nog niet aan de label C-plicht voldoen. Dat geldt niet alleen voor kantoren in eigendom van gemeenten, maar ook voor kantoren van andere eigenaren.

Vraagtekens bij data

Nu zetten meerdere gemeenten vraagtekens bij de data waarop het onderzoek is gebaseerd en die via Binnenlands Bestuur door Bouwstenen aan hen is voorgelegd. Ze herkennen de cijfers niet. Reden voor Bouwstenen om dit samen met het Kadaster verder te onderzoeken. Dat is ook van groot belang voor de monitoring van het Energie- en Klimaatbeleid in de toekomst.

Niet toereikend

ECN onderzoekLos daarvan is het de vraag of de label C-plicht een effectief beleidsinstrument is. In 2017 deed ECN onderzoek naar de label C-plicht voor al het maatschappelijk vastgoed, waaronder scholen. Daarbij is ook gekeken naar de optie meteen door te pakken naar een label A-plicht in of na 2023 omdat de label C-plicht niet toereikend is om de doelen te halen. Die label A-verplichting is er niet gekomen. De wil en kennis om door te pakken is er wel bij veel gemeenten, maar de bekostiging is (nog steeds) een probleem. 

Ingehaald door ander plan

Daarbij is het niet efficiënt de hele vastgoedportefeuille eerst naar label C te brengen, daarna naar label A of hoger en daarna ook andere klimaatambities te verwezelijken. Het is goedkoper het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen via nieuwbouw, reguliere onderhoud en een portefeuille-aanpak. De routekaarten voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed spelen hier ook op in.

Marktwerking

Inmiddels doet ook de markt haar werk. Uit onderzoek van ING Real Estate Finance en de Universiteit Maastricht blijkt dat gebouwen met een energielabel van A-C een hogere bezettingsgraad, effectieve huuropbrengst en een hogere marktwaarde en transactieprijs per vierkante meter hebben. Ook uit onderzoek van Bouwstenen blijkt dat gemeenten en scholen steeds meer meters maken in verduurzaming van hun vastgoedportefeuille.  

 

 

Meedoen?Meedoen?

Dat kan. Meld je aan als partner en sluit je aan bij één van onze netwerken of ontwikkelprogramma's.

 


Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners