aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

scholen

Huur en medegebruik

 

Algemene informatie over en diverse praktijkvoorbeelden van huurcontracten, verhuur- en tarievenbeleid, huurprijsmethodieken en -tarieven en huurrecht (uitspraken en bezwaren). 

Sri Lankapad - Delft

Sri Lankapad

Dependance basisscholen De Delta, De Bonte Pael,

De Bron

Sri Lankapad, Delft

Eigenaar             Gemeente Delft

Grond oppervlak 1055 vierkante meter

 

Geschiedenis

Verantwoording

Achtergrondinfo

 

Verantwoordingsregels rond huisvesting (Hans Pirovano, OCW, juni 2015). Op een rijtje waar scholen op moeten letten voor een goede verantwoording van de huisvesting. 

 

 

 

Green Deal

In 2015 heeft de gemeenteraad de Green Deal Verduurzaming Leidse Schoolgebouwen vastgesteld. Gemeente, schoolbesturen en experts trekken samen op om schoolgebouwen te verduurzamen in Leiden. De gemeente Leiden zorgt voor de overkoepelende organisatie (inhuur technisch expertise, kennisdeling, structuur, ambitie, doelstellingen). Diverse schoolbesturen, samen verantwoordelijk voor zo'n 30 schoolgebouwen, hebben al toegezegd mee te werken aan de Green Deal. 

BOOR

Ambitie

Doel van Stichting BOOR in Rotterdam is om in 2030 44% CO2 reductie ten opzichte van 2017 te realiseren.

 

Aanpak

Wederom kostenstijging

energie stijgingDe stijging van de energieprijzen heeft ook in 2020 gevolgen voor de begroting. Vooral grootverbruikers kunnen rekening houden met een netto kostenstijging. 

Openbare energiegegevens

EnergieverbruikDiverse bestuurders van gemeenten en scholen steunen het voorstel tot het openbaar maken van het energieverbruik van maatschappelijke accommodaties.

Samen naar een hoger doel

Aandacht voor corona

coronaCorona stelt gemeenten, scholen en andere maatschappelijk organisaties voor nieuwe vraagstukken. Hoe gaan gebouwbeheerders hiermee om?

Werk aan de winkel

De komende jaren is er voor scholen en gemeenten veel werk aan de ‘vastgoed-winkel’, blijkt uit de Bouwstenen-enquête. 

Nog een slag te maken

enqueteVeel scholen en gemeenten hebben beleid (in de maak) voor het verduurzamen van het eigen vastgoed. Om dat uit te voeren moet er nog een flinke slag worden gemaakt, blijkt uit een Bouwstenen-enquête.

Samen (duurzaam) doorbouwen

Bouwen tijdens coronacrisisVNG, RvB, Aedes, Bouwstenen en diverse andere organisaties hebben op 22 april 2020 verklaard ook in tijden van corona door te bouwen aan (de verduurzaming van) Nederland.

€50 miljoen voor versnelling

Er komt een investeringsimpuls van €50 miljoen voor het naar voren halen van renovatie en groot onderhoud van scholen en sportaccommodaties in combinatie met verduurzaming.

Worsteling rond IKC’s

Vooral scholen zien iets in een IKC, maar het blijft een worsteling het voor elkaar te krijgen. Dit blijkt uit een kwalitatieve evaluatie van IKC’s in Utrecht.

Acht praktische tips over ventileren

De richtlijnen voor ventileren in tijden van corona bieden nog geen houvast voor gebouwbeheerders. Acht praktische tips.

Goede ervaring met bodemenergie

Frans KreekelOm van het gas af te komen kunnen ook scholen prima gebruik maken van bodemenergie.

Meer risico's vragen aandacht

Frank RubelVeiligheidsrisico’s in scholen en op andere publieke plekken vragen meer aandacht; ook bestuurlijk en niet alleen in tijden van corona.

Verduurzamen kost € 42 miljard

PO-Raad, VO-raad en VNG pleiten in hun routekaart voor snelheid en extra geld voor de verduurzaming van scholen.

IHP's kunnen concreter

Er valt nog wel wat te leren van recente IHP’s blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat Aestate in opdracht van Bouwstenen uitvoerde.

Resultaten analyse 11 IHP’s

Op verzoek van Bouwstenen heeft Aestate elf recente IHP’s geanalyseerd, aan de hand van het DAS-framework.

SUVIS-regeling vastgesteld

VentilatieDe SUVIS-regeling, die moet zorgen voor betere ventilatie op scholen, kan vanaf 4 januari 2020 door gemeenten worden aangevraagd. Voor de regeling is bijna € 100 miljoen beschikbaar.

PvE scholen moet echt anders

De Programma’s van Eisen voor nieuwe scholen moet echt anders. Sonja Pool van De Haagse Scholen laat dat zien aan de hand van lessen uit de (corona) praktijk.  

Abonneren op scholen

Snel naar

Partner worden?

Corona