aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

IHP's kunnen concreter

Er valt nog wel wat te leren van recente IHP’s blijkt uit een vergelijkend onderzoek dat Aestate in opdracht van Bouwstenen uitvoerde.

Aestate analyseerde elf recent verschenen integrale huisvestingsplannen voor het onderwijs met als doel hiervan te leren. Dit met het oog op de toekomstige verplichting voor gemeenten een dergelijk plan op te stellen.

 

De resultaten van dit onderzoek worden 3 december 2020 tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag 2020 gepresenteerd en via het vakblad Schoolfacilities gedeeld, maar nu is al duidelijk dat er nog best wat te verbeteren valt.

Verschillende begrippen

Opmerkelijk resultaat is dat in de IHP’s veel ambities voor onderwijshuisvesting staan, zoals kwalitatief goede, duurzame, toekomstbestendige, energiezuinige en flexibele onderwijshuisvesting, maar dat nauwelijks geoperationaliseerd is waar dat dan over gaat. Bij elke gemeente krijgen de begrippen een andere invulling.

Wat binnen de ene gemeente als toekomstbestendig wordt gezien, wordt in een andere gemeente niet zo toekomstbestendig gevonden. Gaat het om kwaliteit, dan spreekt de één over de bouwtechnische kwaliteit en het binnenklimaat, terwijl de ander ook kijkt naar de gebruikskwaliteit.

Meerdere betekenissen van duurzaamheid

Ook het begrip duurzaamheid heeft meerdere betekenissen. Betekent het in de Noord-Brabantse gemeente Zundert energieneutraal bouwen; veertig kilometer verderop in de gemeente Woensdrecht gaat duurzaamheid ook om de afvoering van hemelwater en het klimaatbestendig maken van de infrastructuur. In de gemeente Roermond gaat duurzaamheid ook over goed onderwijs, gezondheid, een gezonde financiële exploitatie, toekomstbestendigheid en circulariteit.

Landelijke afspraken

De onderzoekers geven als tip mee om landelijke afspraken te maken over wat we onder begrippen als kwaliteit, toekomstbestendigheid en multifunctionaliteit verstaan. Dan hebben we het met elkaar over dezelfde dingen. Wat betreft duurzaamheid kan goed worden aangesloten bij bestaande landelijke duurzaamheidsindicatoren, zoals genoemd op blz 16 en 17 van de Bouwstenen-publicatie In Control 2019. 

 

 

Meer weten en meepraten?

Kom naar de Maatschappelijk Vastgoeddag op 3 december 2020.

Er zijn programma's over IHP's, PvE's, onderhoud, routes voor de verduurzaming, enzovoort. U kunt zich hier aanmelden.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners