LinkedInYouTubeTwitter

2105 Sturen op basis van feiten

De verplichte energiemaatregelen in het kader van de Wet milieubeheer en de objectgerichte (label) aanpak belemmeren het werkveld om de meest kosteneffectieve maatregelen te treffen bij de gebouwen waar de meeste energiewinst te halen is. Om wel kosteneffectief op energie te kunnen sturen houden we ons liever vast aan concrete doelen en feitelijke prestaties. 

Operationaliseren andere vorm van sturen

Dat is mooi gezegd, maar hoe realiseer je de wens om te komen tot (zelf)sturing op basis van het feitelijk energiegebruik? 

  • Wat ga je meten? Welke kpi’s? 
  • Hoe ga je meten? Waar welke meters? 
  • Hoe houdt je de voortgang in de gaten (dashboards)?
  • Hoe bed je het in in de eigen organisatie? Wie gaat ermee aan de slag?
  • Hoe geef je vorm aan zelfsturing door gebruikers?
  • Hoe geef je vorm aan horizontale verantwoording? Met wie deel je wat?
  • Hoe geef je vorm aan de verticale verantwoording? Ook richting vergunningverlener en rijk?
  • Hoe laat je zien dat je tempo in de uitvoering maakt?

Stap voor stap

Al deze vragen komen aan bod tijdens dit ontwikkelprogramma. Samen met het Carmelcollege, de gemeente Arnhem en Royal HaskoningDHV brengen we de stappen in beeld die zij in de praktijk al hebben gezet voor hun 40 scholen, 100 maatschappelijke gebouwen en kantoren. De kennis en ervaring die ze daarmee hebben opgedaan verrijken we met informatie van anderen en delen we breed in een actualiteitencollege.

 

Daarbij volgen we de stappen die ze komend jaar gaan zetten op de voet, zodat we er allemaal wat van kunnen leren.

 

Ondertussen zoeken we ook samenwerking met partijen die ons verder kunnen helpen bij het operationaliseren van het sturen op basis van het feitelijk energiegebruik en de inbedding daarvan in landelijke afspraken en regels.   

 

De resultaten passen we in, in de route voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed in 7 stappen.

Bijeenkomsten

 

 

Meedoen?

Dat kan. Partners van Bouwstenen kunnen gratis meedoen.

 

Nog geen partner? Zie dan hier meer informatie over het partnership.

 

Meer Informatie

Eelco Eerenberg, wethouder gemeente Utrecht, over het sturen op basis van feiten: