LinkedInYouTubeTwitter

Royal HaskoningDHV

Logo Royal Haskoning DHVAmbitie

Ambitie van RoyalHaskoningDHV is om in 2035 Paris Proof te zijn met al haar kantoren ter wereld.

Aanpak

Door de tijd heen zijn daarvoor de volgende activiteiten verricht en lessen geleerd:

 

2009
Bewustwording van het belang van CO2-emissiereductie. Duurzame renovatie van het 40 jaar oude hoofdkantoor in Amersfoort, van label G naar A. 

 • Les: organiseer competitie om er uit te halen wat er in zit.

2015
Kantoren worden compacter ingericht na de fusie van Royal Haskoning en DHV. Kantoren in Nederland worden grotendeels geconcentreerd rond OV-knooppunten.

 • Les: Ruimte die niet nodig is, hoeft ook niet gekoeld en verwarmd te worden. 
 • Les: Kantoor dicht bij stations biedt ruimte aan verschuiving mobiliteit; van lease auto’s naar openbaar vervoer.
 • Les: Huisvesting, locaties, vervoer, ICT en HR-elementen samen aanpakken en met de Ondernemenings Raad zoeken naar invulling van werkgevers-/werknemersrelatie met minder impact op het milieu.

2016
Voornemen om wagenpark elektrisch te maken. Start pilot met 23 elektrische autos in 2018.

 • Les: Zorg dat aan de pilot een aantal formele en informele leiders meedoen.

2018 
Besluit om volledig wagenpark elektrisch te laten rijden (voltooid in 2021).

 • Les: Maak er met de OR en RvB een gezamenlijke ambitie van.

2020Hoofdkantoor Royal HaskoningDHV
Besluit om kantoren Rotterdam en Den Haag samen te brengen in monumentaal pand en dat Paris Proof te renoveren (voltooid in 2022). Ambitie om ruim 70 kantoorgebouwen uiterlijk in 2035 ‘Paris Proof’ te hebben, te beginnen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Paris Proof Promise uitgewerkt. Introductie Smart Charging wagenpark door toenemend gebruik elektrische auto’s. 

 • Les: Laat zien dat duurzaamheid en welzijn van medewerkers goed samen kunnen gaan met markante, inspirerende huisvesting.

 • Les: Definieer ambitie en kaders op niveau van Raad van Bestuur.

 • Les: Maak gebruik van techniek en probeer medewerkers niet tot last te zijn, bijvoorbeeld door hen te vragen hun auto’s te verplaatsen.

2021
De energie die per gebouw en energiedrager in NL en VK wordt opgewekt, ingekocht en per saldo gebruikt, wordt vastgesteld. Per pand wordt een eenduidige factsheet energie opgesteld waarin ook het gebruiksoppervlak en de energieprestatie in kWh/m²GO/jaar wordt weergegeven. Twee kantoorlocaties blijken Bijna EnergieNeutraal. In februari wordt gestart met het monitoren van het energiegebruik en een programma voor Facility Managers. In maart worden de maatregelen in kaart gebracht waarmee gebouwen in hun gebruik als kantoor ten hoogste 70 kWh/m²GO/jaar aan energie nodig hebben en van het aardgas af kunnen. Dat gebeurt met de eigen FastLane aanpak. Het blijk lastig de technische gegevens van gehuurde panden te krijgen. .

 • Les: Het is nog niet zo makkelijk de juiste gegevens boven water te halen en daarmee eenduidige en aansprekende kengetallen te berekenen.
 • Les: Het gesaldeerde energiegebruik van gebouwen met één verdieping kan eenvoudig naar “nul” als het dak vol met PV-panelen wordt belegd.

 • Les: Het loont te kijken naar de mogelijkheden van energiebesparingen in het gebruik van het gebouw.

 • Les: Kies voor een overzichtelijke aanpak die informatie vastlegt en ontsluit op het niveau van maatregelen, gebouwen en (deel)portefeuilles. 

 • Les: Zorg voor evenwicht in belangen tussen verhuurder en huurder.

 

April 2021
Eerste FastLane expert sessie, die worden ingepland om de bevindingen van de Nederlandse kantoren te bespreken.

 • Les is: dat het effectiever is wanneer experts in één meerting met elkaar in gesprek gaan om de effectieve maatregelen uit te zoeken, dan wanneer ze dat na elkaar doen: bouwkundige, werktuigbouwkundige, energiedeskundige, bouwfysicus, kostendeskundige, gebouwbeheerder.

Onderzoeken mogelijkheden voor een stadswarmtenet naar het hoofdkantoor aan de zuidrand van Amersfoort, daar aansluiting op zo’n net investeringen in warmtepompen en WKO’s zou beperken of kunnen voorkomen.

 • Les is: de kans op een warmtenet komt niet vaak voorbij. Help het bevorderen, ook als niet helemaal de ideale timing heeft.
 • Les is: gebruik een groot inkoopvolume als inzet voor een duurzame bron van de energievoorziening voor het te ontwikkelen net.

Plan voor mei 2021
Laatste FastLane expert sessie. De resultaten worden in de FastLane rekensoftware gezet en maatregelpakketten worden doorgerekend.

 • Tip is: het helpt dat tijdens de bespreking en uitwerking de hoogte en de timing van de beoogde ambitie aan de voorkant zijn vastgelegd: Paris Proof, wereldwijd, in 2035.

Plan voor juni 2021
Aanpak wat er moet gebeuren per gebouw is bekend. Voor de gehuurde panden starten met het overleg met de verhuurders. Eventueel wordt met mede-huurders per gebouw een coalitie gevormd om de verhuurder mee te krijgen in het verduurzamen van de gebouwen. Een traject dat zo nodig langer kan doorlopen: tot 2035 is nog 13 jaar. Mogelijkheden om uit te wijken als het echt niet zou lukken...

 • Tip is: laat de tijd je vriend zijn: zorg dat je als huurder je huiswerk hebt gedaan, uiterlijk een jaar voor je huurcontract afloopt.

Kosten in kaart brengen en voorleggen aan de RvB, waarmee oktober 2020 een inschatting voor van de verduurzamingskosten voor de kantoren in NL en UK, en van de impact wereldwijd was gedeeld.

 • Tip is: de directie ook mee nemen in de kosten en hen geen ambitie-uitspraken ontlokken die onrealistisch zijn. 

Plan voor Juli 2021

Hierbij zijn we effectief van start gegaan met de monitoring van onze Dynamische Routekaart. We kiezen ervoor om Amersfoort hoogfrequent te monitoren, omdat we hier over slimme meters beschikken voor alle energiedragers, gesplitst per voor ons zelf en onze onderhuurder. D overige 12 panden beginnen we met laagfrequente monitoring, met 2019 als referentie van een jaar met normaal gebruik..

Hierbij houden we in onze jaarlijks het energieverbruik kWh bij en de m² gebruiksoppervlak van de panden, evenals de (CO2-emissie per locatie en het energiegebruik per m²GO.jaar). Daarnaast houden we de status van maatregelen bij.

 

Plan voor aug/sept 2021
Starten met de verkenning, inventarisatie, strategie in UK.

 • Tip is: kennis direct delen met anderen die nog moeten beginnen.

Plan voor 2022
Starten met de verkenning, inventarisatie, strategie in Zuid Afrika (januari), Indonesië en Vietnam (juli) en overige landen met minder vestigingen (augustus/september).