LinkedInYouTubeTwitter

Sturen en monitoren feitelijk energiegebruik

Op 22 juni 2021 organiseert Bouwstenen een online actualiteitencollege over sturing en monitoring op basis van het feitelijk energiegebruik. Iedereen kan zich aanmelden (partners gratis).

Sturen op basis van feiten

De verplichte energiemaatregelen in het kader van de Wet milieubeheer en de objectgerichte (label) aanpak zijn niet ideaal. Om op portefeuilleniveau kosteneffectief te kunnen werken pleit het Bouwstenen-netwerk ervoor te sturen op basis van concrete doelen en feitelijke prestaties; ook als het om energie gaat. Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrecht, scholenstichting Boor en diverse andere organisaties hebben hierin al een slag in gemaakt. Daar hebben we beelden van.

Gedragen voorstel

De wens om te sturen op basis van feitelijk energiegebruik wordt ook bestuurlijk gedragen, onder andere door de gemeente Arnhem en het Carmelcollege. Het krijgt ook steeds meer gehoor in Den Haag. Zo is er een convenant in de maak waarbij organisaties die kunnen aantonen dat ze op portefeuilleniveau energie besparen, vrijstelling kunnen krijgen van de maatregelplicht. Het voorstel past ook goed bij de nieuwe Europese normen waarbij gestuurd wordt op basis van kilowatt uur per vierkante meter gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2GO.jr).

Maar hoe doe je dat?  

Maar hoe operationaliseer je dat sturen en monitoren op basis van het feitelijk energiegebruik en hoe maken we hier echt werk van? Ingrid de Moel, directeur Bouwstenen, had daarover een indringend gesprek met Renée Heeren van het Kadaster en Fridse Mobach van het Carmelcollege. Ze onderschrijven de ambitie en benoemen wat er nodig is om hierin vooruit te komen. Ook daar hebben we beelden van.   

 

Drie praktijkcases

Tijdens deze bijeenkomst duiken we dieper in op de praktijk van Royal HaskoningDHV, het Carmelcollege en de gemeenten Arnhem. Welke stappen hebben zij al gezet? En wat kwamen ze daarbij tegen? Het zijn drie verschillende praktijkcases:

  • Royal HaskoningDHV adviseert gemeenten en scholen rond de verduurzaming van de portefeuille, maar heeft ook zelf een vastgoedportefeuille. Ze gebruiken hun kantoren als case. 
  • Het Carmelcollege is zowel eigenaar als gebruiker van scholen en kijkt scherp hoe ze de gebruikers van deze scholen in de ambitie kunnen meenemen.
  • De gemeente Arnhem heeft een portefeuille van uiteenlopende gebouwen en is lang niet altijd zelf de gebruiker. Dat vraagt extra aandacht voor onderlinge (gegevens) uitwisseling.

Programma

De bijeenkomst is vooral bedoeld om de ervaring van deze drie partijen met het werkveld te delen. Waar staan ze nu? Welke stappen hebben ze al gezet? Welke keuzes hebben ze daarbij gemaakt? Wat staat er voor komende periode op stapel?

 

Samen met hen en de deelnemers kijken we welke stappen ieder voor zich kan nemen en wat daarvoor nodig is. Maar ook hoe we hierin gezamenlijk vooruit komen. Kortom, er is volop ruimte om ervaring en cases te delen. Zo krijgen we allemaal goed zicht op de praktische mogelijkheden en ontwikkelingen rond het sturen op basis van feitelijk energiegebruik.

Voor wie? 

Gemeenten, scholen, waterschappen, provincies en andere organisaties met een vastgoedportefeuille.

Met wie?

  • Rinus Vader en Thomas Verhoeven van Royal HaskoningDHV
  • Marga Moes en Leon Dullaart van stichting Carmelcollege
  • Marianne de Widt en Karin ter Woerds van de gemeente Arnhem

Datum en tijd

  • 22 juni 2021
  • 14.30-16.00 uur
 

Meedoen?

De bijeenkomst is gratis voor partners van Bouwstenen. Overige belangstellenden betalen € 195,-. ex btw. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.

 

Kijk hier voor meer informatie over het partnership.

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.20
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Open
Organisatie
BOUWSTENEN