aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Convenant in de maak

Ministeries werken aan een dienstenconvenant waarmee de vastgoedportefeuille meer kosteneffectief verduurzaamd kan worden.

Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van veel Bouwstenen-partners.

Portefeuilleaanpak

Het convenant is bedoeld om met gemeenten, scholen en andere (maatschappelijke) dienstverleners afspraken te maken over de wijze waarop ze hun vastgoedportefeuille verduurzamen. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

Beter te plannen

Het voordeel om mee te doen is dat het convenant ruimte biedt om de duurzaamheidsmaatregelen op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld tijdens het groot onderhoud, te treffen. Ook kunnen de administratieve lasten omlaag. Deelnemers hoeven zich, als ze meedoen, niet meer per pand of op reguliere wettelijke momenten te verantwoorden. 

Meer energiebesparing

Voorwaarde is wel dat de deelnemers meedoen met hun hele vastgoedportefeuille. Ook moeten de resultaten van de energiebesparing hoger zijn dan de reguliere energiebesparingsplicht. Verantwoorden gebeurt op basis van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) van het werkelijk energiegebruik (gebouw en procesgebonden energiegebruik).

Stap in de goede richting

De Europese regelgeving is leidend bij het convenant. Om aan te sluiten bij de portefeuille routekaarten worden de afspraken voor een periode van vier jaar vastgelegd. Er wordt gedacht aan een tweejaarlijkse monitor. De regeling moet nog een plek krijgen in wet- en regelgeving, maar dit is in ieder geval een stap in de goede richting en vanuit Bouwstenen denken we graag mee met de uitwerking van de regeling.

 

 

Meedoen? Dat kan!

In Bouwstenen-verband wordt samengewerkt op het gebied van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed door kennisuitwisseling en ontwikkeling. Vanuit die kennis denken we ook graag actief mee met ontwikkelingen in Den Haag. Denk ook mee en wordt partner van Bouwstenen. 

Meer informatie

Onderstaand de bijdrage van het Bouwstenen-netwerk aan een kosteneffectieve aanpak van de verduurzaming:

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners