LinkedInYouTubeTwitter

Energiekosten en inflatie

De stijgende energieprijs en de inflatie heeft grote consequenties voor huishoudens. Er zullen mensen zijn die de rekening van de sportclub niet meer kunnen betalen. En wellicht zijn er ook mensen die een extra beroep op de faciliteiten die scholen, sportaccommodaties, buurthuizen, bibliotheken en werkplekken bieden. Bijvoorbeeld om warm te blijven, te douchen of te eten. Dergelijke plekken zijn vaak een tweede thuis, waar mensen een groot deel van de dag verblijven. De gevolgen van energiearmoede kunnen juist daar worden verzacht. De betrokken organisaties kampen echter zelf ook met een hoge energierekening.

 

Op deze webpagina houden we een overzicht bij van signalen en oplossingen als het om die plekken gaat. Aanvullingen zijn welkom en kunnen naar nieuws@bouwstenen.nl

Scholen

Scholen krijgen een vaste vergoeding vanuit het Rijk voor het onderhoud van hun gebouw en het energiegebruik. De energielasten gaan een (groot) gat slaan in hun reserves. Brancheorganisaties zijn in gesprek met het Ministerie van BZK om te kijken of compensatie mogelijk is. Ondertussen inventariseert de PO-raad hoeveel de kosten zijn gestegen. Ambitie is voor 2050 alle scholen te verduurzamen. Als het benodigde geld hiervoor snel door het Rijk wordt geleverd, kan de energierekening snel weer omlaag. Ruim 70% van de gemeenten heeft tegenwoordig een Integraal Huisvestingsplan en weet welke scholen als eerste aan de beurt zijn. Zie in dit verband onze activiteiten rond het Deltaplan Scholen.

Meer informatie:

Sportaccommodaties 

De dure energie raakt ook de sportverenigingen. Ze zijn bang voor ledenverlies en beweegarmoede waarmee ook de gevoeligheid voor infecties als COVID toeneemt. Daarom roept het NOC*NSF het kabinet op ervoor te zorgen dat Nederland in beweging blijft. Sportclubs kunnen zelf ook iets doen, bijvoorbeeld door korte douchetijden te hanteren of (bij vast laag energiecontract) ook niet leden de gelegenheid te geven om te douchen. Ook de ijsbaan kan later dan normaal opstarten en/of eerder weer dicht.

Meer informatie:

Buurthuizen

In 2021 stonden er al buurthuizen op omvallen door de stijgende energieprijzen, blijkt uit een enquête onder 250 Friese dorps- en buurthuizen. Dat is nu alleen maar toegenomen. LSA pleit voor warme plekken in buurten en wijken. Zij inventariseert momenteel wat er bij buurthuizen speelt en welke oplossingen lokaal al worden geboden. 

In diverse gemeenten is er nieuwe aandacht voor kleinschalige buurtaccommodaties om te zorgen voor goede warmte-plekken. In Engeland wordt daar actief op ingezet. Utrecht heeft daar niet voor gekozen, omdat de gemeente wil dat mensen het thuis warm genoeg hebben.

Meer informatie:

Bibliotheken

De Vereniging van Openbare Bibliotheken houdt er rekening mee dat door de stijgende energieprijzen de bibliotheken intensiever zullen worden gebruikt. Er zijn nog geen concrete acties voor uitgezet. .

Werkplek

In tijden van corona hebben veel werkgevers ingezet op meer thuiswerken: soms wel tot 50%. Vraag is of dat deze winter haalbaar is, nu de energieprijzen stijgen. 

Energiecontracten

Vanuit het Rijk kwam de verplichting vanaf 10 oktober 2022 geen gas meer te kopen van Gazprom. Dat is nu uitgesteld tot begin 2023. Er zijn evenwel organisaties die hun contract hebben beëindigd en zitten nu met de hogere energieprijs. Een aantal overweegt voor deze hogere prijs een claim bij het Rijk neer te leggen.

Meer informatie:

Huurcontracten

In de meeste huurcontracten van maatschappelijke organisaties staat dat de huurprijs kan worden verhoogd met de inflatiecorrectie (CPI). Die is heel hoog. Gemeenten zijn op zoek naar een oplossing.   

Meer informatie:

  • Bericht: Lagere huur bij gebruik kerninflatie-index (Bouwstenen, september 2022)
  • Notitie: Indexering huurcontracten vastgoedbedrijf (september 2022)
  • Bericht: Forse huurverhoging op komst (Bouwstenen, 19 mei 2022)

Stijgende bouwkosten 

De bouwkosten stijgen snel, waardoor bouwprojecten worden vertraagd of niet van de grond komen.

.  

Bijlage Size
2209 Notitie voorstel huur 2023 (23.35 KB) 23.35 KB