LinkedInYouTubeTwitter

Voorbeelden (gebouw, gebied, gebruik)

Veel gemeenten, scholen, sport- en cultuurorganisaties en corporaties hebben energie- en klimaatbeleid geformuleerd en zijn aan de slag met duurzame gebouwen, duurzaam gebruik en een duurzame gebiedsaanpak. Onderstaand voorbeelden met betrekking tot maatschappelijk vastgoed.

 

Voorbeelden duurzame gebouwen

Voorbeelden duurzame bedrijfsvoering

 

Voorbeelden gebiedsaanpak