aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Exploitatie

 

Handreikingen

  • Handreiking voor het opzetten van een exploitatie van een wijkonderneming, met voorbeeldexploitaties voor een buurthuis, cultuurhuis en zorgcoöperatie en referentiecijfers voor een eigen opzet.
  • Reader MFA Lab: verslagen van ontwikkelgroepen over horeca in MFA's, de inzet van sociale media, ZZP'ers als doelgroep en de wervende MFA.
  • Toolkit voor ondernemerschap; de sleutel tot succesvolle MFA's, boek met de resultaten van het MFA Lab over de periode 2009-2011 (MFA Lab 2012)
  • Rekenen aan MFA's (Hoofdstuk 3 uit het Handboek MFA's, toolkit voor ondernemerschap, MFA Lab, 2011): over de exploitatie van MFA's vanuit ondernemerschap. Aandacht voor simulatiemodel en kengetallen van exploitatie.
Literatuur en artikelen

Onderzoeken en rapporten

Tools en middelen

  • Definitielijst (Benchmark Exploitatiegegevens MFA's, MFA Lab, 2011): kengetallenanalyse van exploitatiegegevens van MFA's.
  • Simulatiemodel (MFA Lab en Realink Consultancy, 2010): je kunt al in een vroegtijdig stadium van de planvorming grip krijgen op de verdienpotenties van MFA's.
Voorbeelden

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners