LinkedInYouTubeTwitter

Corporaties BOG/MOG (t/m 2021)

Maatschappelijke voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van buurten en wijken. Ze zijn het cement van de samenleving.

 

Corporaties hebben naast woningen,  ook zorgvastgoed, winkels, buurthuizen en scholen in hun portefeuille. De 20 grootste woningcorporaties in Nederland hebben ruim 2 miljoen vierkante meter aan maatschappelijk- en bedrijfsmatig vastgoed in bezit. Door de ‘gedwongen’ focus op kerntaken wordt dit BOG/MOG-deel van de portefeuille anders benaderd dan voorheen toen leefbaarheid nog een kerntaak was. Dit netwerk bestaat sinds november 2016.  

Met wie en waarom?

In dit netwerk participeren managers BOG/MOG/ZOG van woningcorporaties. Ze helpen elkaar vooruit rond specifieke BOG/MOG thema's. Dat biedt steun en bespaart tijd. 

Hoe werkt het?

  • Deelnemers wisselen onderling kennis en informatie uit via diverse kanalen
  • Een paar keer per jaar diepen ze een zelfgekozen thema uit
  • Soms samen met andere Bouwtenen-netwerken
  • Vaak is één van de corporaties gastheer (op een interessante locatie)
  • Via de website wordt informatie gedeeld, maar wat vertrouwelijk is, blijft vertrouwelijk
  • Bouwstenen ondersteunt het netwerk in de kennisuitwisseling en -ontwikkeling en zorgt voor verbinding met andere netwerken 

Thema's en bijeenkomsten 2021

Belangrijk thema voor dit netwerk zijn de voorzieningen voor vitale buurten en wijken. We gaan op zoek naar inpirerende voorbeelden en vertalen dat naar aandachtpunten voor de eigen praktijk.

 

Data van bijeenkomsten zijn:

Deelnemers kunnen ook:

 

 

Meedoen?

Wilt je meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership

 

Organisatie & informatie

Dit netwerk wordt gefaciliteerd door Barbara Böhne en Ingrid de Moel zorgt voor de verbinding met het bredere netwerk. Inge Bommezijn organiseert de bijeenkomsten. Heeft u vragen of wensen? Ze staan u graag te woord.

 

Barbara Böhne

Ingrid de Moel 

 Inge Bommezijn

06 - 18354319

06 - 5231 0845

033 - 258 4337

 

Meer informatie

Op onderliggende pagina's treft u de beschrijving van de thema's en de impressies van eerdere bijeenkomsten.