LinkedInYouTubeTwitter

Netwerken Beleid en Vastgoed en Corporaties BOG/MOG

Op 24 juni 2021 komt het netwerk Beleid & Vastgoed samen met het netwerk Corporaties BOG/MOG online bij elkaar rondom de sociale agenda.

Vertaling van de sociale agenda

Er is veel sociaal en maatschappelijk beleid dat ook om een fysieke vertaling vraagt. Denk aan beleid op het gebied van de inclusieve samenleving, gezondheid, zorg, opvang en vitale dorpen, buurten en wijken. Waar ontmoet je elkaar? Waar vindt die betekenisvolle dagbesteding plaats? Waar kan je je in fysieke, sportieve, creatieve en/of intellectuele zin uitleven? De sociale agenda omvat heel veel ambities. De kunst is deze slim te combineren en te vertalen naar ruimtelijke oplossingen die betaalbaar zijn en ook nog in de exploitatiefase goed werken.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze bijeenkomst kijken we vanuit een aantal beleidsambities naar aandachtspunten voor buurt- en wijkvoorzieningen. Wat vraagt extra aandacht bij de doorontwikkeling of vormgeving van buurt- en wijkvoorzieningen. Wat zijn inhoudelijke aandachtspunten (checklist) en hoe zou je daarmee om kunnen gaan? 

Focus bij deze bijeenkomst ligt op de sociale agenda en de ruimtelijke vertaling. Met de organisatorische en financiële kant van het vraagstuk gaan we in andere netwerken en na de zomer aan de slag. 

Programma

We starten met een introductie van Annemieke Verstraten en Christel Hoogland van de gemeente Oss, en hun zoektocht in het kader van “Thuis in de buurt”. Vervolgens diepen we een aantal thema’s van de sociale agenda verder uit. Deze thema’s hebben we voorbereid met diverse mensen uit het werkveld.

 

Joyce van der Klauw, projectmedewerker "Iedereen doet mee" bij de VNG neem ook deel aan deze bijeenkomst en deelt ook haar kennis en ervaring tijdens het tweede deel van de bijeenkomst.

Datum & tijd

  • donderdag 24 juni 2021
  • 14.00 - 15.30 uur
 

Ook meedoen?

Dat kan. Deelnemers aan de netwerken Beleid en Vastgoed en Corporaties BOG/MOG kunnen zich hier aan- of afmelden.

 

Ben jij bij een gemeente ook werkzaam op het snijvlak van beleid en vastgoed en wil je ook met dit netwerk meedoen? Stuur dan een mail naar info@bouwstenen.nl of bel met 033 - 258 4337. Ook voor meer informatie over het partnership.

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.30
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Besloten
Organisatie
BOUWSTENEN