LinkedInYouTubeTwitter

De conditiemeting breder toegepast

Van alle NEN normen is de NEN 2767 over de conditiemeting gebouwde omgeving één van de belangrijkste. Maar in de praktijk wordt hij lang niet altijd goed gebruikt. Dat kan beter, zeker als we straks ook een geactualiseerde versie van deze norm hebben.

Geactualiseerde informatiebron

De NEN 2767 bevat een methodiek voor het bepalen en vastleggen van de technische toestand van gebouwonderdelen. Eind dit jaar verschijnt deel 2 van deze norm. Tijdens de bijeenkomst worden de norm en de wijzigingen die er aan komen kort toegelicht. Met name om helder te krijgen welke informatie de conditiemeting oplevert. Daarna zoomen we vooral in op het gebruik van deze informatie; voor integraal vastgoedmanagement.

Breder toe te passen

De norm kan veel breder worden gebruikt dan nu vaak het geval is. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op toepassing van de norm als informatiebron voor of in relatie met:

  • het meerjaren onderhoudsprogramma (mjop)
  • het optimaliseren van de verduurzamingsopgave
  • het onderhoudsmanagement (NEN 8026)
  • prestatiecontracten
  • resultaatgericht samenwerken (nieuwe handboek RGS)
  • aan- en verkoopbeslissingen.

Of anders gezegd: de NEN 2767 als basis voor, en in relatie met integrale vastgoedsturing. 

Kennis in eigen huis is belangrijk

Veel vastgoedorganisaties steunen wat betreft de conditie van hun gebouwen op de kennis van bureau’s. Maar om de bredere toepassingsmogelijkheden te benutten is het van belang deze kennis ook in huis te hebben. Daarom kan iedereen bij aanmelding vanuit zijn eigen rol aangeven welke vragen hij of zij concreet heeft. Die worden tijdens het programma in ieder geval behandeld. 

Voor wie? 

Medewerkers vastgoedbeheer bij gemeenten, scholen, waterschappen, provincies en andere maatschappelijke organisaties.

Met wie?

Johan Smit& Patrick Zeilemaker

Dit actualiteitencollege wordt verzorgd door Patrick Zeilemaker van anderz vastgoedmanagement. Patrick heeft jarenlange ervaring als trainer, adviseur en (interim) manager op het gebied van onderhoudsmanagement, assetmanagement, vastgoedmanagement, prestatiegericht samenwerken, brandveiligheid en verduurzaming.

 

Daarnaast is ook Johan Smit, senior consultant bij RPS en lid van de NEN-commissie, aanwezig voor meer informatie over de nieuwe NEN-norm en de toepassing ervan in de praktijk.

Datum & tijd

  • donderdag 9 september 2021
  • 10.30 - 12.00 uur

 

 

Meedoen?

Dat kan. Deze bijeenkomst is gratis voor partners van Bouwstenen. Overige belangstellenden betalen €195,- ex BTW. Je kunt je hier aanmelden en je vragen stellen.

 

Deelnemers krijgen na aanmelding en circa 1 week van te voren een link gemaild om het webinar bij te wonen.

 

Kijk hier voor meer informatie over het partnership.

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.30
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Open
Organisatie
BOUWSTENEN