aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

NEN 8026 Waardegestuurd vastgoedbeheer

Dit actualiteitencollege is bedoeld voor gemeenten, scholen, corporaties en zorgorganisaties met maatschappelijk vastgoed in hun portefeuille en gaat over een nieuwe NEN-norm: de NEN 8026.

Waardegestuurd vastgoedbeheer

De NEN 8026 biedt organisaties houvast hun vastgoed meer strategisch en waardegestuurd in stand te houden en te beheren. Het legt op tactisch niveau de verbinding tussen de strategische doelen van de organisatie en de operationele uitvoering van het vastgoedmanagement; het levenscyclusbeheer.

Wat biedt het?

De norm biedt, net als de Spelregels die in Bouwstenen-verband zijn ontwikkeld, een kader voor interne afspraken over het vastgoedmanagement. Ook helpt het om goede afspraken te maken met externe partijen die het operationele onderhoud uitvoeren. Monitoren is een belangrijk onderdeel.   

Nieuwe norm

De NEN 8026 wordt de opvolger van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8026, die door corporaties wordt gebruikt. De nieuwe norm is bedoeld voor alle assets, ook infrastructuur, maar wij zoomen in dit actualiteitencollege natuurlijk in op gebruik voor de maatschappelijk vastgoedsector. De Nederlandse Norm (NEN) verwacht dat de conceptversie van de norm rond de zomer gereed is. Daarna volgt een inspraakprocedure. 

Waarom meedoen?

Vooruitlopend op de inspraakprocedure (hoe actueel kan je zijn) organiseren we samen met de NEN dit actualiteitencollege zodat u:

  • een beeld krijgt van wat er komt kijken bij waardegestuurd vastgoedbeheer met tips en houvast;
  • kunt inschatten wat uw organisatie aan de norm kan hebben. 

Voor de NEN-commissie die de norm ontwikkelt is dit actualiteitencollege een mooi moment om eventuele opmerkingen nog in het concept te verwerken.

Met wie

We doen dit actualiteitencollege samen met de NEN en 3 leden van de NEN-commissie, waarvan 2 partner van Bouwstenen:

  • Katrien Volleman, NEN Bouw
  • Johan Smit, RPS
  • Mischa Coenen, Wonen Limburg
  • Jan Kappers, gemeente Utrecht

Het programma wordt online door Bouwstenen gefaciliteerd.

Programma

10.30 uur
Introductie door Bouwstenen
10.35 uur
Aanleiding norm en werkwijze NEN-Commissie - Katrien Volleman
10.40 uur
Doel en inhoud NEN 8026 - Johan Smit
11.00 uur

Gebruik en waarde van de norm voor maatschappelijk vastgoedsector -
Mischa Coenen en Jan Kappers

11.10 uur
In gesprek met deelnemers en antwoord op vragen
11.25 uur
Afronding

Datum, tijd en locatie

  • woensdag 16 juni 2021
  • 10.30 - 11.30 uur
  • webinar (deelnemers ontvangen vooraf een link)
 

Meedoen?

Dat kan. Deze bijeenkomst is gratis voor partners van Bouwstenen. Overige belangstellenden betalen €195,- ex BTW. U kunt u hier aanmelden en uw vragen stellen.

 

Meer informatie

Datum: 
woensdag, 16 juni, 2021 - 10:30 tot 11:30
Aantal dagen: 
0.20
Prijs: 
€ 0.00
Open of besloten: 
Open
Organisatie: 
BOUWSTENEN

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?