LinkedInYouTubeTwitter

Thema's netwerk juridische zaken

Genoemde thema's voor het netwerk Juridische zaken zijn:

  • checklist voor het gebruik van ROZ-model(len) in maatschappelijke context (= eenvoudiger dan zelf iets ontwikkelen);
  • gestandaardiseerde demarcatielijsten voor verschillende contractvormen (huur, medegebruik, in gebruikgeving);
  • samenwerkingsovereenkomsten voor multifunctioneel gebruik
  • model voor leegstandsbeheer met maatschappelijke performance indicatoren;
  • leegstandsbeheer en (meerwaarde van) tijdelijk gebruik
  • relatie gemeenten - schoolbesturen bij verhuur en medegebruik voor onderwijs
  • nieuwe afspraken/regels rond onderwijshuisvesting.

In eerste instantie zal binnen het netwerk het accent liggen op vraagstukken rond huurrecht, samenwerking en aanbesteding. Maar er zal ook ruimte worden gemaakt voor juridische vragen in de sfeer van bouw en ruimtelijke ordening. En bilateraal kan er natuurlijk ook van alles worden uitgewisseld.