Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Activiteiten tot nog toe

De deelnemers kiezen zelf de thema's. Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Juridische Zaken tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten van het afgelopen jaar treft u als onderliggende pagina's bij de beschrijving van dit netwerk.

 

2018

Eén van de thema's 2018 van het netwerk was de verduurzamingsopgave. Zo hebben we in ons in mei samen met andere gemeenten, het Ministerie van BZK en de VNG voorbereid op het Klimaatakkoord, in september hebben we duurzaamheid bekeken vanuit juridisch en financieel oogpunt en ook de Jaarbijeenkomst op 4 december in Rotterdam stond grotendeels in het teken van Duurzaam en Slim. Naast het duurzaamheidsthema hebben we in juni ook aandacht besteed aan en ervaringen uitgewisseld met de dagelijkse praktijk rondom huurcontracten.

 

2017

Het tweede jaar van dit netwerk is goed benut. Zo zijn onder andere juridische kwesties met betrekking tot huur en medegebruik van onderwijsgebouwen en BTW en overdrachtbelasting gesproken. Maar ook de wet Markt en Overheid is aan bod gekomen. En aan het eind van het jaar kon iedereen elkaar weer ontmoeten tijdens de Najaarsbijeenkomst.

 

2016

Medio 2016 is het netwerk Juridische Zaken van start gegaan. Dit jaar is gesproken over:

  • Huur- en gebruikscontracten en
  • Over het gebruik van ROZ-huurcontracten

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner