LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Onderstaand een overzicht van de activiteiten van het netwerk Juridische Zaken tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten zijn te vinden onder de  pagina van het netwerk.

 

2021

Het netwerk kwam in het voorjaar online bijeen rondom het dubbel/meervoudig ruimtegebruik (aan de hand van een praktijkcase uit Alphen aan den Rijn). In het najaar was een bijeenkomst op locatie weer mogelijk en toen spraken we met elkaar over de do's en don'ts van huurcontracten voor gedeeld ruimtegebruik. Ook tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag was er een goedbezochte sessie over afspraken met huurders. Het is duidelijk een actueel thema dat een vervolg behoeft.

 

2020

In mei kwam het netwerk bijeen rond onderwerpen rond corona, verduurzaming en huur (uitstel, kwijtschelding, vertaling duurzaamheidsmaatregelen en informatieverstrekking via huurovereenkomst). 

 

2019

Met Alexandra Boot als nieuwe trekker heeft het netwerk in het voorjaar de Wet milieubeheer uitgediept, waarbij onderwerpen als energiebesparing, informatieplicht en asbest uitvoerig aan bod kwamen. In het najaar togen we naar MFA Safari in Maarssen voor een bijeenkomst over de juridische eigendomsconstructies van een MFA/IKC. In de ochtend was het programma uitsluitend voor juristen en in de middag kon worden aangesloten bij de bijeenkomst met het netwerk Samen onder 1 dak (eigendom vanuit de exploitatie bezien). Ook tijdens de Jaarbijeenkomst op 28 november in Hilversum bleek dit een hot onderwerp, dus hier gaan we in 2020 zeker meer verder.

 

2018

Eén van de thema's 2018 van het netwerk was de verduurzamingsopgave. Zo hebben we in ons in mei samen met andere gemeenten, het Ministerie van BZK en de VNG voorbereid op het Klimaatakkoord, in september hebben we duurzaamheid bekeken vanuit juridisch en financieel oogpunt en ook de Jaarbijeenkomst op 4 december in Rotterdam stond grotendeels in het teken van Duurzaam en Slim. Naast het duurzaamheidsthema hebben we in juni ook aandacht besteed aan en ervaringen uitgewisseld met de dagelijkse praktijk rondom huurcontracten.

 

2017

Het tweede jaar van dit netwerk is goed benut. Zo zijn onder andere juridische kwesties met betrekking tot huur en medegebruik van onderwijsgebouwen en BTW en overdrachtbelasting gesproken. Maar ook de wet Markt en Overheid is aan bod gekomen. En aan het eind van het jaar kon iedereen elkaar weer ontmoeten tijdens de Najaarsbijeenkomst.

 

2016

Medio 2016 is het netwerk Juridische Zaken van start gegaan. Dit jaar is gesproken over:

  • Huur- en gebruikscontracten en
  • Over het gebruik van ROZ-huurcontracten