LinkedInYouTubeTwitter

Scripties 2010

 

 

Het professionaliseren van gemeentelijk vastgoed

Manon Kuijten

December 2010

Master of Studies in Real Estate (MSRE)

Inhoud: In deze scriptie is onderzocht hoe kleine tot middelgrote gemeenten het gemeentelijk vastgoedbeheer kunnen professionaliseren.

Beoordeling bruikbaarheid: "Scriptie beschrijft in algemene zin de situatie van gemeentelijk vastgoed wel goed, maar ik vind de bijzondere situatie van kleine gemeenten (beperkte schaalgrootte, politiek die dichter op het ambtelijk apparaat zit, burger die dichter bij politiek zit) er niet echt uit komen: wat betekenen die factoren nu voor je organisatiekeuze?" Sidney Mac Gillavry, Adviseur Vastgoed bij Twynstra Gudde

 

Eén voor allen, allen voor één

Marije Woldendorp

December 2010

Kunsten, Cultuur en Media, Rijksuniversiteit Groningen

Inhoud: In haar scriptie heeft Marije Woldendorp onderzocht of multifunctionele accommodaties bijdragen aan het genereren van een breder publiek, meer laagdrempeligheid en meer cultuurparticipatie. 

 

Wat maakt een multifunctionele buitensportaccommodatie succesvol?
Jos wetters
ASRE
November 2010
Inhoud: In dit onderzoek wordt getoetst of theoretische succesfactoren van vastgoedconcepten in de praktijk toepasbaar zijn op vastgoedconcepten voor maatschappelijk vastgoed, zoals multifunctionele buitensportaccommodaties.
Conclusie: Uit het onderzoek blijkt dat marktconformiteit, herkenbaarheid, onderscheidendheid, en maatschappelijk rendement toepasbaar lijken te zijn op maatschappelijke vastgoedconcepten, maar dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is.

 

Wie behaalt betaalt? Een casestudy naar netwerksturing en eigendomsrechten bij de wijkaanpak in het Nijmeegse Lindenholt 

Scotty de Boer

Augustus 2010

Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen

Inhoud: In zijn scriptie heeft Scotty de Boer onderzocht hoe een buurt in een zogeheten 'bloemkoolwijk' van de jaren '70 wordt getransformeerd tot een voorzieningencentrum. Op basis van wat professionals met maatregelen denken te bereiken, worden een aantal veranderingstheorieën besproken. Deze zijn opgesteld met gebruikmaking van de effectenarena (SEV). Vervolgens is gekeken naar de relatie tussen partijen die investeren en partijen die profijt hebben van de maatregelen. Aan de hand van theorieën over eigendomsrechten en verevening zijn een aantal strategieën gevonden, hoe een mogelijke discrepantie c.q. onbalans tussen investeren en incasseren te verevenen. Voor professionals die in de praktijk tegen het punt aanlopen dat hun (maatschappelijke) investeringen niet (direct) terug te verdienen zijn, kunnen hier wellicht interessante opties tussen zitten.

Beoordeling bruikbaarheid voor praktijk; zie hier

 

Maatschappelijk Vastgoed Zakelijk bezien (voor en door corporaties)

Dennis van Dalen

Juli 2010

Amsterdam School of Real Estate

Inhoud: Dennis van Dalen, werkzaam bij de FGH-bank, gaat in zijn scriptie in op de risico's van maatschappelijk vastgoed. Negeer als corporatie de risico's niet omdat je bang bent het project helemaal niet meer rond te krijgen. Erken ze en probeer ze te beoordelen. Op dit gebied kunnen woningcorporaties nog veel leren van de commerciële vastgoedwereld.

 

Strategy for real estate management of non-profit organizations

Lodewieke Michielsen

Juni 2010

Real Estate & Housing, TU Delft

Inhoud: In dit onderzoek is gekeken welke spanningen (de)centralisatie van vastgoedmanagement bij non-profit organisaties beperkt of bevordert. Daarnaast welke (goede) strategieën er zijn voor (de)centralisatie van vastgoedmanagement.

 

Steering to align a public real estate portfolio - A systematic approach for process and product at strategic level

Stefan van de Schootbrugge

Juni 2010

Corporate Real Estate Management, TU Delft

Inhoud: In zijn scriptie gaat Stefan in op de vastgoedportefeuilles van gemeenten. Steeds meer gemeenten hebben gekozen voor de oprichting van een sterk gecentraliseerd vastgoedbedrijf. Dit zou moeten leiden tot efficiënter omgaan met vastgoed en tot meer mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen en sociaal beleid in de stad te sturen en te realiseren. Centralisatie van het vastgoedbeheer leidt er niet automatisch toe dat gemeenten strategischer met vastgoed omgaan. Stefan gaat in op vragen als waarom dit niet zo is, wat nodig is en hoe gebruik gemaakt kan worden van het Decision Support System. Er wordt gefocused op het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).

 

Corporaties in brede schoolontwikkeling

Edwin Dortland

Juni 2010

Master of Urban & Area Development, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Saxion Hogescholen

Inhoud: Edwin Dortland (werkzaam Woonstad, Rotterdam) stelt overtuigend dat in het geval corporaties onrendabel investeren, zij iets moeten vinden van het primaire proces en de effecten daarvan op de wijk. Alleen het vastgoed doen, is dan geen houdbare positie.

 

Multifunctionele accommodaties: Beslisboom voor de keuze voor beheer

Ankie Verspeek

Mei 2010

Vastgoed & Makelaardij, Fontys Hogescholen

 

Het effect van maatschappelijk vastgoed op de woningprijs

Rob Peeters

April 2010

Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen

 

Brede School De Waterlelie: Een brug te ver

Rik Wisgerhof

April 2010

Real Estate and Housing, TU Delft

 

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van mfa's binnen een netwerk van actoren

Floris Eenink

Januari 2010

Planologie, Radboud Universiteit Nijmegen

 

 

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.