LinkedInYouTubeTwitter

2109 Actualiteitencollege NEN2767

Op donderdag 9 september 2021 zijn we in de Bouwstenen-studio voor een actualiteitencollege. We bespreken de NEN 2767 en de brede toepassing van deze conditiemeting. Als nieuwe programmamaker heet Barbara Böhne de deelnemers welkom. Vervolgens neemt Johan Smit ons mee in de enorme veelzijdigheid van deze methodiek.

Wat zegt het?

De NEN 2767 methodiek maakt inzichtelijk wat de huidige staat van de gebouwelementen is. Met een inspectie leg je gebreken vast. Zo weet je waar welk euvel zit. Het zegt niets over hoe de laatste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Of wanneer je de volgende schilderbeurt moet uitvoeren. De inspectie is een basis, en aan de hand daarvan maak je keuzes.

Conditie + risico = keuzes maken

Uit de inspectie blijkt in welke conditie het gebouw nu verkeert. Dit vertelt ook welke risico’s er zijn. Daarop maak je keuzes - eventueel met directie en bestuur - over welk onderhoud je wel en niet uitvoert. Dat doe je op basis van de waardes die voor de organisatie belangrijk zijn. Daarom zoomen we in op het assetmanagement in relatie tot de NEN 2767. De conditiemeting is volgens Johan een onderdeel van het goed beheren van je assets. Over de relatie tussen assetmanagement en onderhoud gaat de NEN 8026 van waardegestuurd vastgoedmanagement.

Alleen score 3 zegt het niet

Sturen op waardes is iets heel anders dan sturen op een score. De NEN 2767 methodiek is populair binnen prestatiegericht onderhoud. Daarbij wordt er vaak vanuit gegaan dat bij conditiescore 3 alles in orde is. Maar zo simpel is het niet! Johan is hier heel uitgesproken over. Aan de hand van een aantal voorbeelden laat hij zien dat ook conditiescore 2 aanleiding kan zijn tot directe actie. Maar hij laat ook zien dat bij score 4 soms gewacht kan worden met onderhoud. Kortom, het draait bij de systematiek om veel meer dan alleen de score.

De nieuwe NEN 2767

De huidige NEN is aan een herziening toe; die is in de maak en volgt medio 2022. De nieuwe NEN geeft een handreiking van de gegevens die aanwezig moeten zijn voordat je aan een inspectie begint. Daarnaast worden de facultatieve inspecties voor onder andere brandveiligheid, asbest en legionella toegelicht. In de herziening wordt duidelijk dat gebreken voortkomen uit de basisinspectie en tekortkomingen uit de facultatieve inspectie. 

 

Volgens 75% van de deelnemers sluit deze wijzigingen aan op hun bevindingen, en zien zij de meerwaarde ervan in. Dat geven we Johan - die meewerkt aan de nieuwe norm - mooi even mee.

 

 

Meer weten?

Bouwstenen houdt je op de hoogte van deze en andere normen in onderhoud- en vastgoedmanagement. Hou daarvoor onze nieuwsbrief in de gaten voor meer interessante colleges en onze netwerkbijeenkomsten, waaronder:

Of wordt partner van Bouwstenen en sluit je aan bij ons netwerk Onderhoudsmanagement.

 

Meer informatie: