LinkedInYouTubeTwitter

Waardegestuurd vastgoedbeheer (NEN 8026)

Dit actualiteitencollege is bedoeld voor gemeenten, scholen, corporaties en zorgorganisaties met maatschappelijk vastgoed in hun portefeuille en gaat over een nieuwe NEN-norm: de NEN 8026.

Waardegestuurd vastgoedbeheer

De NEN 8026 biedt organisaties houvast hun vastgoed meer strategisch en waardegestuurd in stand te houden en te beheren. Het legt op tactisch niveau de verbinding tussen de strategische doelen van de organisatie en de operationele uitvoering van het vastgoedmanagement; het levenscyclusbeheer.

Wat biedt het?

De norm biedt, net als de Spelregels die in Bouwstenen-verband zijn ontwikkeld, een kader voor interne afspraken over het vastgoedmanagement. Ook helpt het om goede afspraken te maken met externe partijen die het operationele onderhoud uitvoeren. Monitoren is een belangrijk onderdeel.   

Nieuwe norm

De NEN 8026 wordt de opvolger van de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8026, die door corporaties wordt gebruikt. De nieuwe norm is bedoeld voor alle assets, ook infrastructuur, maar wij zoomen in dit actualiteitencollege natuurlijk in op gebruik voor de maatschappelijk vastgoedsector. De conceptversie van de norm is deze zomer gereed. Daarna volgt een inspraakprocedure. 

Waarom meedoen?

Vooruitlopend op de inspraakprocedure (hoe actueel kan je zijn) organiseren we samen met de NEN dit actualiteitencollege zodat u:

  • een beeld krijgt van wat er komt kijken bij waardegestuurd vastgoedbeheer met tips en houvast;
  • kunt inschatten wat uw organisatie aan de norm kan hebben. 

Voor de NEN-commissie die de norm ontwikkelt is dit actualiteitencollege een mooi moment om eventuele opmerkingen nog in het concept te verwerken.

Met wie

We doen dit actualiteitencollege samen met de NEN en 3 leden van de NEN-commissie, waarvan 2 partner van Bouwstenen:

  • Dianta Wilmsen, NEN Bouw
  • Johan Smit, RPS
  • Mischa Coenen, Wonen Limburg
  • Jan Kappers, gemeente Utrecht

Het programma wordt online door Bouwstenen gefaciliteerd.

Programma

14.30 uur Introductie door Bouwstenen
14.35 uur Aanleiding norm en werkwijze NEN-Commissie - Dianta Wilmsen
14.40 uur Doel en inhoud NEN 8026 - Johan Smit
15.00 uur

Gebruik en waarde van de norm voor maatschappelijk vastgoedsector -
Mischa Coenen en Jan Kappers

15.10 uur In gesprek met deelnemers en antwoord op vragen
15.25 uur Afronding

Datum, tijd en locatie

  • 30 september 2021
  • 14.30 - 15.30 uur
  • webinar (deelnemers ontvangen vooraf een link)
 

Meedoen?

Dat kan. Deze bijeenkomst is gratis voor partners van Bouwstenen. Overige belangstellenden betalen €195,- ex BTW. U kunt u hier aanmelden en uw vragen stellen.

 

Meer informatie

Datum
Aantal dagen
0.20
Prijs
€ 0.00
Open of besloten
Open
Organisatie
BOUWSTENEN