LinkedInYouTubeTwitter

2109 Actualiteitencollege NEN8026 (herhaling)

Op 30 september 2021 hebben we voor de tweede keer dit jaar een actualiteitencollege over de NEN 8026 die vooral tot doel heeft te sturen op waarde bij de instandhouding van de gebouwde omgeving.

Image
Dianta Wilmsen

Veelbelovend

Deze nieuwe norm ziet er veelbelovend uit, bleek al tijdens de eerste bijeenkomst. Reden om hem nogmaals te bespreken. Aan tafel Dianta Wilmsen, als vertegenwoordiger van de NEN en 3 leden van de NEN-commissie; allen partner van Bouwstenen. Mischa Coenen, eveneens lid van de NEN-commissie, is online aanwezig.

 

Dianta trapt af met de aanleiding en planning van de norm. Het streven is dat de conceptnorm op het einde van het jaar beschikbaar is voor consultatie. Meedenken kan dus nog.

Norm vult gat op

De NEN-norm moet het gat opvullen tussen beleid en de realisatie van de duurzame instandhouding. Het is een instrument voor het tactisch niveau. "Je kan het zien als sturings- en communicatie instrument, ook naar het operationele niveau"; zegt Johan Smit van RPS. “Welke waarden wil je met het vastgoed minimaal realiseren en hoe staat het vastgoed er voor op het gebied van bijvoorbeeld bruikbaarheid, veiligheid, gezondheid en kosten. Maar ook welke beleidsambities heb je, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en ecologie. Op basis daarvan kun je bepalen wat je wel of niet aan het gebouw moet doen." 

Structureert organisatie

Jan Kappers van de gemeente Utrecht en Mischa Coenen van Wonen Limburg vertellen wat de norm voor hun organisatie betekent en hoe ze er tegenaan kijken. Het helpt bij het organiseren van de uitvoering, het inrichten van de organisatie en het werken aan dezelfde doelen. Het kan ook dienen om organisaties met elkaar te vergelijken; voor benchmarks en benchlearning.

 

Allerlei vaktermen vliegen over tafel. Voor professionals gesneden koek, maar het moet ook voor kleine organisaties te volgen zijn.

Nog wat te doen

Alle deelnemers aan de bijeenkomst willen de nieuwe NEN-norm gaan gebruiken. Dat betekent dat er nog best wel wat moet gebeuren, zegt Jan Kappers van de gemeente Utrecht. “De meeste organisaties met maatschappelijk vastgoed in de portefeuille zijn nog niet zover.” Dat blijkt ook uit de poll tijdens de bijeenkomst. Maar de deelnemers zijn nu al enthousiast en zien zeker toepassingsmogelijkheden!

Image
Spinragmodel

Waardewielen

Anders dan de vorige keer duiken we dit keer wat dieper in op het waardeweb die in het kader van de NEN 8026 wordt ontwikkeld. Ingrid de Moel van Bouwstenen laat zien welke waardewielen er nog meer zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn. Het zou mooi zijn als er iets komt waar meer partijen mee kunnen werken. De ontwikkeling haakt mooi aan bij de publicatie over rollen in het vastgoedmanagement. Een breed gedragen waardeweb of waardewiel kan dienen als kapstok afspraken te maken over de waarde die in de vastgoedketen moet worden gerealiseerd. 

Afterparty

Na de bijeenkomst praten de betrokkenen bij het programma en het ontwikkelwerk van Bouwstenen nog door over de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse waarden wielen. Beiden, de NEN-commissie en Bouwstenen gaan ermee aan de slag. Wordt vervolgd.

 

 

Maatschappelijk Vastgoeddag

Tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag presenteren we het resultaat van ons ontwikkelwerk rond waardewielen. Programma is nog niet compleet maar je kunt je nu al aanmelden.

Meedenken met norm

De norm en bijgevoegd schema zijn nog in ontwikkeling. Wij zijn benieuwd naar je reactie. Fijn als je je reactie zowel naar dianta.wilmsen@nen.nl als naar inge@bouwstenen.nl wilt sturen. Ook als je wilt meedenken over de inhoud van de norm of vragen hebt, horen we het graag.

Breder meedoen?

Word partner en doe mee met alle actualiteitencolleges en al het gezamenlijk ontwikkelwerk. Bel naar 033-2584337 voor meer informatie.

Image

Meer informatie