aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

2009 Actualiteitencollege Kostprijsdekkende huur

Op 24 september 2020 hebben we vanuit studio Bouwstenen een actualiteitencollege over de kostprijsdekkende huur. Veel vragen zijn vooraf al ingediend en komen tijdens de presentatie aan bod. 

Systematiek nog steeds actueel

Henk Philippens, gemeente AlmereHenk Philippens van de gemeente Almere trapt af met een uitleg over de huursystematiek. Dat doet hij aan de hand van het schema dat ook te vinden is in de publicatie 'Wat kost dat?'. Op het eind van de online bijeenkomst wordt duidelijk dat:

  • deze publicatie nog steeds actueel is, al zouden we nog wel een keer kunnen kijken naar de restwaarde vanuit het oogpunt van circulariteit;
  • in de praktijk soms verschillende methoden voor de kostprijsdekkende huur door elkaar worden gebruikt, met name in verband met de uitlegbaarheid.

Veel keuzes en afstemming

Annemieke Schuitemaker, gemeente EdeAnnemiek Schuitemaker van Ede vertelt welk systeem ze in Ede gebruiken en licht alle achterliggende onderdelen toe. Daarmee wordt ook de complexiteit van het vraagstuk goed zichtbaar: Al die keuzes die gemaakt moeten worden. En dan het werk, waaronder de interne afstemming tussen de driehoek beleid, vastgoed en controllers. Daar bovenop komt dan nog de afstemming met alle andere betrokkenen, de aanpassing van de huurcontracten, de subsidie-voorwaarden, enz. Gelukkig heeft Annemiek tips en concreet antwoord op de vraag hoeveel tijd je moet rekenen om een kostprijsdekkende huur te implementeren.

Egalisatiefonds

Annemieke Lubbert, gemeente UtrechtAnnemieke Lübbert van de gemeente Utrecht doet onderzoek voor haar gemeente en Bouwstenen naar de praktijk van de kostprijsdekkende huur. Een aantal vragen uit de landelijke Bouwstenen-enquête gaan daar ook over.

 

In het kader van dit onderzoek heeft ze ook nog wat vragen aan de deelnemers. Uit het gesprek blijkt dat het egalisatiefonds een belangrijk onderdeel van het afspraken-pakket is. Boven een bepaald bedrag vindt er in Ede afdracht plaats richting algemene middelen. De rekenrente en corona hebben hier geen invloed op.   

 

Tobias Wolfgram van Den Haag pleit voor een eenvoudiger systeem door meerdere gemeenten te gebruiken en dat niet alleen voor de vergelijkbaarheid, maar ook voor de uitlegbaarheid. Niet iedereen is daar voorstander van. De BBV laat juist de ruimte voor eigen keuzes. 

Boekwaarde

Vervolgens ontstaat er een gesprek over de boekwaarde. Daar blijken er meerderen van te zijn, waaronder de aanvangsboekwaarde, de actuele boekwaarde en één die aansluit bij de WOZ-waarde. 

 

Ingrid vraagt of het een idee is de onderlinge verschillen in huurprijs in principe uit te rekenen op basis van de WOZ-waarde op pandniveau (verschil in prijs uitlegbaar) en de concrete hoogte van de huur te bepalen op basis van de totale kosten die de gemeente op (deel) portefeuilleniveau (conform de gedachte achter de Wet Markt en Overheid). De WOZ-waarde wordt gebruikt om de onderlinge verhouding tussen de verschillende panden te bepalen binnen een kostenneutraal kader.

 

 

Hoe verder

Fijn als alle gemeenten meedoen met de landelijke enquête (van belang voor onderzoek Annemieke Lübbert, maar ook voor het collectief).

 

Mocht je na de bijeenkomst nog nieuwe vragen hebben, zet ze dan in de Bouwstenen-LinkedIn groep of stuur ze dan naar nieuws@bouwstenen.nl.

 

3 December hebben we (on- en ofline) onze landelijke Maatschappelijk Vastgoeddag. Nadere informatie volgt maar de datum kan al in de agenda.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners