aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

2006 Actualiteitencollege Klimaatadaptatie

Op 30 juni 2020 organiseert Bouwstenen in samenwerking met Sabrina Helmyr van Arcadis en Emil Hartman van Waterschap Vallei en Veluwe een online bijeenkomst over klimaatadaptatie. Verduurzamen staat hoog op de agenda en klimaatadaptatie is nogal actueel.

Risico’s in beeld

We worden direct door Sabrina met de neus op de feiten gedrukt: de totale klimaatschade aan gebouwen bij gelijkblijvend beleid wordt ingeschat op 71 miljard EURO, waarvan 45 miljard aan gebouwen. De waterschadekaart van Arcadis is een handige tool om op adresniveau een eerste inschatting te krijgen van de potentiële schade aan gebouwen en kan tevens als startpunt dienen voor de risico-dialogen.

Ervaringen Rotterdam en Veenendaal

Naast de zee, aan het einde van de Rijn en bij het laagste punt van Nederland is de gemeente Rotterdam al jaren bezig met de klimaat- en hemelwater problematiek. Martin Blaas, projectleider bij de gemeente Rotterdam, neemt ons mee in de Rotterdamse praktijk en hun beleid en maatregelen. Inmiddels heeft het klimaatbeleid hier bestuurlijke aandacht gekregen en worden er passende maatregelen genomen.

 

Vervolgens neemt Gerard van Leeuwen ons mee vanuit het IHP in gemeente Veenendaal. Gerard legt uit: “Doordat er minder onderwijslocaties nodig zijn, komen er locaties vrij en kijken we met de afdeling RO en riolering of hier mogelijkheden zijn voor klimaatadaptieve maatregelen.” In deze bouwopgave worden ook integraal klimaatadaptieve maatregelen meegenomen in en rond het gebouw zoals een groen schoolplein.

Deltaplan ruimtelijke adaptatie  

Emil Hartman van Waterschap Vallei en Veluwe vertelt over het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA); het gezamenlijke plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk met concrete acties en doelen. Ook neemt hij ons mee in de impulsregeling klimaatadaptatie voor versnelling en intensivering van de aanpak gericht op de uitvoering van concrete maatregelen. De beschikbare 150 - 200 miljoen wordt over de 42 werkregio’s verdeeld op basis van oppervlakte en inwoneraantal. De regeling staat open van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De bijdrage uit de regeling is 33%; de overige 67% moet worden opgebracht door de werkregio’s zelf. 

Tips voor succes 

Daarna gaan we op zoek naar tips voor succes:

  • wees bewust, kijk waar en of je schade kunt verwachten, bijvoorbeeld via de waterschade kaart;
  • zoek verbinding, ga buurten bij je collega’s van Riool en Ruimtelijke Ordening. Maar ook buiten de deur er is steeds meer aandacht voor en dat kan onverwachte combinaties opleveren;
  • wees actief, ga niet zitten wachten;
  • koppel klimaatadaptatie aan maatschappelijke ontwikkelingen zoals onderwijs;
  • ontschotten, maak link tussen water, vastgoed/stedelijke ontwikkeling en grondbeleid; 
  • koppelen van duurzaamheid opgaven en maatregelen; bijvoorbeeld een groen/blauw dak en zonnecollectoren versterken elkaar en dus de business case; 
  • water heeft waarde, kijk daarom ook breder naar de belevingswaarde;
  • kijk naar financiering mogelijkheden via rioolrecht;
  • nodig het Waterschap uit bij een lunch evenement oid voor verbinding, kennis en subsidiekansen. 

 

 

What's next?

Een van de uitdagingen is om het onderwerp aan de praat te krijgen in ieders eigen organisatie. Vanuit Bouwstenen verzamelen en verspreiden we goede voorbeelden. Heb je die? stuur die dan naar nieuws@bouwstenen.nl.

 

Ook andere tips en suggesties zijn welkom. Alles wat we verzamelen en ontdekken komende periode brengen we op 3 december 2020 tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag. Aanmelden kan vast.

 

 

Meer info

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners