LinkedInYouTubeTwitter

Meer zicht op klimaatrisico’s

Kijk op de waterschadekaart van Arcadis voor de financiële risico’s van wateroverlast voor je vastgoedportefeuille en zorg dat deze ook in beeld zijn bij de dialoogtafels rond klimaatadaptatie, juist nu.

 

Dat is het advies van Sabrina Helmyr, programmamanager Klimaatadaptatie bij Arcadis. Hun waterschadekaart is gebaseerd op de klimaateffectatlas van de overheid en geeft daarbij een indicatie van de financiële risico's die gebouweigenaren lopen.

Schadekaart

Sabrina: “Onze waterschadekaart is gebaseerd op informatie over de waterstanden bij hevige buien. Daar hebben we informatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) overheen gelegd en schadefuncties, ontwikkeld aan Britse universiteiten, aan toegevoegd. Met deze gegevens hebben we bepaald wat de mogelijke schade van hevige neerslag voor gebouwen kunnen zijn.

Juist nu inbrengen

Sabrina: “Het is voor vastgoedeigenaren als scholen en gemeenten juist nu van belang de mogelijke schade voor het eigen vastgoed in beeld te brengen en te zorgen dat het wordt meegenomen in de besprekingen aan de dialoogtafels.” Aan deze tafels wordt per gebied bekeken welke maatregelen (gezamenlijk) moeten worden getroffen om de schade te beperken.

Subsidie mogelijk

Op 20 april 2020 is een ‘Kamerbrief impulsregeling klimaatadaptatie’ gepubliceerd. Gemeenten, waterschappen en provincies kunnen subsidie aanvragen voor de realisatie van projecten die bijdragen aan klimaatadaptatie in hun regio. Deze aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2021 worden gedaan. Het is dan wel zaak deze projecten de komende maanden op de agenda van de dialoogtafels te krijgen.

Niet op netvlies

Uit een verkenning van Waterschap Vallei & Veluwe en Bouwstenen blijkt dat de mogelijke risico’s als gevolg van klimaatverandering in het algemeen nog niet op het netvlies van gemeenten en scholen staat. Binnen het netwerk Chefs Vastgoed en het netwerk Verduurzaming is hierover gesproken. Om een beter beeld te krijgen van de risico’s op waterschade en hoe dit in te brengen in de dialoogtafels organiseert Bouwstenen in samenwerking met Arcadis een Actualiteitencollege.

 

Meedoen?

Op 30 juni 2020 organiseert Bouwstenen in samenwerking met Arcadis een Actualiteitencollege rond Klimaatadaptatie. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

 

Nog beter. Word partner en sluit je aan bij één van onze netwerken en/of ontwikkelactiviteiten rondom verduurzaming.

 

 

Meer informatie

  • Waterschadekaart: inzicht in te verwachten waterschade bij extreme regenbuien (Arcadis, juni 2019)
  • Notitie; verkenning klimaatbeleid en maatschappelijk vastgoed (Bouwstenen en Waterschap & Veluwe, maart 2020)
  • Filmpje; over belang van klimaatmaatregelen met Emil Hartman van Waterschap Vallei & Veluwe (Bouwstenen, maart 2020)
  • Impulsregeling klimaatadaptatie; brief aan voorzitter Tweede Kamer (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, april 2020).

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.