aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Klimaatadaptatie koppelen

RegendruppelsIn het klimaatbeleid bij maatschappelijk vastgoed is nog nauwelijks aandacht voor klimaatadaptatie.  

 

Dat blijkt uit een verkenning die Bouwstenen uitvoerde samen met het Waterschap Vallei en Veluwe.

Waterschade

Kinderen spelen in de regen

Uit oogpunt van kosteneffectiviteit is het wenselijk de opgave voor de energietransitie en de klimaatadaptatie te koppelen, maar dat is nog geen praktijk blijkt uit de verkenning. Een enkele gemeente heeft het klimaatbeleid naar haar eigen vastgoed vertaald. Zo heeft de gemeente Rotterdam haar vastgoedportefeuille doorgelicht op risico’s op wateroverlast. Hieruit is naar voren gekomen dat er een investering van €7 miljoen nodig is voor de te nemen maatregelen bij 84 vastgoedobjecten. Rotterdam is van plan een dergelijke doorlichting ook te doen ten aanzien van hitte.   

Ook droogteschade

Emil Hartman - Waterschap Vallei & VeluweEmil Hartman, senior beleidsadviseur Waterschap Vallei en Veluwe: “We zullen de komende jaren steeds vaker last hebben van heftige buien en langere perioden van droogte en warmte; vooral in de stedelijke omgeving. Als het beleid niet wijzigt, kan de schade aan gebouwen tot 2050 oplopen tot ongeveer €45 miljard, waarvan €20 miljard door waterschade en €25 miljard door droogteschade heeft Kennisinstituut Deltares in 2012 berekend.”

Gezondheid en geld

Bij klimaatschade gaat het om schade door:

  • water: denk aan waterschade in panden en hogere verzekeringslasten;
  • hitte: denk aan schade door meer ziekte en sterfgevallen en vermindering van arbeidsproductiviteit;
  • droogte: denk aan schade aan funderingen van gebouwen door verzakking, aantasting (openbaar) groen en schade aan infrastructuur.

Ruimtelijke adaptatie

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de gezamenlijke ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Het moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van alle fysieke ingrepen in ons land, ook bij ingrepen in het maatschappelijk vastgoed. Maar de verkenning wijst uit dat er op dit gebied nog veel te doen valt.

Waarom en hoe

In bijgaand filmpje legt Emil Hartman van Waterschap Vallei & Veluwe uit waarom klimaatmaatregelen nodig zijn en wat eigenaren van maatschappelijk vastgoed op dit gebied kunnen doen.

 


 

Meedoen

Komende periode gaan we de mogelijkheden nader verkennen, onder andere in het netwerk Verduurzamen, maar ook in andere Bouwstenen-netwerken.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?