LinkedInYouTubeTwitter

2005 Afspraken Energie- en Klimaatbeleid

Donderdag 28 mei 2020 komt het netwerk Juridische Zaken bij elkaar. In verband met corona doen we dat online via Google Meet. Het gesprek is informeel en voelt al snel vertrouwd.

Actualiteit

We beginnen met een rondje. Gemeenten hebben het in verband met corona behoorlijk druk met de maatwerkoplossingen voor (maatschappelijke) huurders. Eerst uitstel van huur, maar nu soms ook verzoeken om gedeeltelijk kwijtschelding. Het is een behoorlijke puzzel. 

Afspraken maken en vastleggen 

De gemeente Zaltbommel maakt al afspraken met huurders om duurzame maatregelen toe te passen in hun accommodaties en zodanig dat zowel huurders als eigenaar er baat bij hebben. Harrie van de Sterre, kwaliteitsregisseur bij de gemeente Zaltbommel, legt uit hoe belangrijk het is om vertrouwen en een goede relatie te hebben om uiteindelijk tot afspraken te komen. Goed om vanuit de intentie het doel helder te krijgen en hoe daar samen naartoe gewerkt kan worden. En pas je gesprek aan op de gebruiker: een dorpshuis vraagt een hele andere aanpak dan een zwembad die door een landelijke exploitant beheerd wordt.

 

Charles van de Vlis van Boot Advocaten, geeft aan dat het lastig is om de feitelijke besparing vast te leggen. Wat is toe te schrijven aan het gebouw en wat komt op conto van de gebruiker? En hoe kom je op een methode en KPI’s die iedereen nog begrijpt en ook toepasbaar zijn?

 

Wees ook realistisch en zorg dat de afspraken in allonges en contracten passend zijn voor de maatregelen die genomen worden. Het hangt ook af van hoe een en ander georganiseerd is. Er is een verschil tussen de harde afspraken met een ESCO en het toepassen van led lampen in een dorpshuis. In sommige gevallen is het mogelijk gespecialiseerde partijen in te schakelen voor de monitoring van de besparing.

Energie data delen

Om de energiebesparing te bepalen, heb je dus inzicht in het daadwerkelijk energieverbruik nodig. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? In een accommodatie met meerdere gebruikers levert dat ook niet altijd een eenduidig beeld op. Judith Norbart, secretaris bij de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) onderstreept het belang van het monitoren en het delen van energiegegevens met alle gebruikers: Als je beschikt over de juiste gegevens, kan je deze analyseren om vervolgens in gesprek te gaan met de gebruikers. Bijvoorbeeld over de uitschieters (wat gaat er mis) èn te leren welke maatregelen wanneer goed werken en welke minder goed. 

 

Dit geeft nog meer inhoud aan de oproep van Bouwstenen om energiegegevens openbaar te maken. 

 

 

What's next?

Om vast te noteren in de agenda:

  • de volgende netwerkbijeenkomst staat gepland voor 8 oktober 2020 (middag). Uitnodiging en programma volgen.
  • op 3 december 2020 organiseren wij de Maatschappelijk Vastgoed Dag, onze jaarlijkste Bouwstenen-bijeenkomst. Aanmelden kan al.
 

 

Meer informatie