aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

VNG-Routekaart: sneller verduurzamen

Logo VNGDe VNG Routekaart voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed is uit; een route voor een versnelde aanpak in samenwerking met elkaar en anderen.

  

De VNG-routekaart is primair bedoeld om een landelijk beeld te schetsen van de opgave om de afspraken uit het Klimaatakkoord te realiseren. Doel daarbij is 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie en aardgasvrij in 2050.

Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed 202040% Vervangende nieuwbouw

Voor gemeenten gaat het om ruim 36.000 gebouwen in eigen bezit en om ruim 57.000 gebouwen als je ook de gebouwen voor onderwijs en sport meerekent. Een groot deel van deze gebouwen is ouder dan 40 jaar. In de routekaart wordt er vanuit gegaan dat 40% van de gemeentelijke vastgoedportefeuille tussen 2020 en 2050 kan worden verduurzaamd door vervangende nieuwbouw. Daarbij is uitgegaan van de gemiddelde vernieuwingsgraad over de periode 2007-2016.

60% Versneld aanpakken

De overige 60% kan via isolatie, zonnepanelen, warmtepompen enzovoort worden verduurzaamd. De extra aanvullende investering voor de verduurzaming wordt ingeschat op € 9 miljard, bovenop de naar schatting € 44 miljard die gemeenten zouden moeten maken voor (vervangende) nieuwbouw, renovatie en onderhoud. Slechts een klein deel (15%) kan via de energierekening worden terugverdiend, is de verwachting.   

Brede en kosten-effectieve aanpak

De VNG pleit er voor bij de aanpak van de gemeentelijke vastgoedportefeuille niet alleen naar energie te kijken, maar ook naar zaken als klimaat en circulariteit. Ook schaart de VNG zich achter de wens van de PO- en VO-raad meteen een kwaliteitsslag in de onderwijshuisvesting te maken. Zij zullen daarvoor samen optrekken richting het Rijk.

Eigen routekaart

Het tweede deel van de routekaart gaat in op de vraag hoe gemeenten als eigenaar uitvoering aan de opgave kunnen geven. Meer in algemene zin worden daarin 7 stappen beschreven:

  1. Beeld van de opgave;
  2. Zicht op de vastgoedportefeuille en maatschappelijke ontwikkelingen;
  3. Bepalen percentage vernieuwing, verduurzaming en aardgasvrij;
  4. Doorrekenen van financiële opgave op basis van kengetallen;
  5. Uitvoeringsstrategie voor de eerste vier jaar;
  6. Op orde brengen van uitvoeringsorganisatie;
  7. Voortgang, evaluatie en voorbereiding volgende periode.

Snelle rekensom

Marten Middendorp, van Republiq, betrokken bij de doorrekening: "Wil je kort door de bocht rekenen aan je eigen vastgoed? Reken dan op € 350,- per BVO." Uit de Bouwstenen-enquête van 2018 blijkt dat gemeenten gemiddeld 110 panden hebben (2 per 1.000 inwonerrs) en een gemeentelijk pand gemiddeld 1.000 m2 is.

Ondersteuning

Om gemeenten te ondersteunen zal een kennisagenda worden opgesteld, samen met gemeenten en kennispartners zoals RVO en Bouwstenen voor Sociaal. Diverse gemeenten hebben al een routekaart die als voorbeeld kan dienen. Ook ondersteunen diverse Bouwstenen-partners gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van hun route, onder ander via webinars (12 mei door Republiq), bijeenkomsten (9 en 12 juni Scobe Academy) en tools.

 

 

Meedoen?

Dat kan. Word partner en:

 


Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?