LinkedInYouTubeTwitter

1910 Juridisch eigendom MFA/IKC

Op dinsdag 1 oktober 2019 komt het Bouwstenen-netwerk Juridische Zaken bijeen in MFA Safari in Maarssen rondom het thema juridische eigendom van MFA's/KIC's.

 

Het boerenprotest zorgde voor de nodige uitdaging om op tijd te komen, maar gelukkig kunnen de meeste deelnemers toch nog op tijd aanschuiven.

Fiscaal en Juridisch

Fiscalist Frans van den Eijnden trapt af. BTW en overdrachtsbelasting zijn de 2 belastingen waar rekening mee moet worden gehouden. Om hier rekening mee te houden moet duidelijk zijn wie de gebruikers van het gebouw zijn en welk doel het heeft. Frans geeft aan: “denk achterstevoren”. Dus voor de start van de bouw moet duidelijk zijn wie de gebruikers zijn en wat het doel is. Vanuit de deelnemers wordt wel duidelijk dat een Integraal Huisvestingsplan hier houvast bij kan bieden. BTW en overdrachtsbelasting kunnen vervelende kostenposten worden. Dit geld ook gedurende de exploitatie. Het advies luidt dan ook raadpleeg andere gemeente of adviseurs want 21% BTW schade is heel veel geld.

Samenwerking

Alexandra Boot, Boot Advocaten

Alexandra Boot benadrukt juist het belang van samenwerken. Afspraken met alle betrokkenen zijn van belang om een complex en langdurig proces van ontwikkeling en oplevering van een MFA te doen slagen. Samenwerken betekent ook informatie ophalen uit de markt over wat haalbaar is en wat niet. Hierdoor voorkom je verrassingen bij aanbestedingen. Duidelijkheid over onduidelijkheid kan ook van belang zijn om beslissingen te nemen. Juridisch gezien is veel, zoniet alles mogelijk, om samenwerking vorm te geven.

Interactie

Vanuit de praktijkvoorbeelden die de deelnemers inbrengen wordt snel duidelijk dat de realiteit van een gemeente complex is. De uiteenlopende belangen van bestuurders kunnen veel druk geven op het ontwikkel- en opleveringsproces van een MFA. Het samenbrengen van verschillende beleidsterreinen en inzicht in de risico’s tijdens de ontwikkeling en exploitatie is van groot belang, maar is niet gemakkelijk. Hierdoor komen meerdere aspecten samen, zowel politiek als ambtelijk, maar ook vastgoed en maatschappelijk rendement. Het blijft een uitdaging om deze dynamiek te vertalen naar juridische en fiscale mogelijkheden. 

Onderlinge uitwisseling

De pauze wordt goed gebruikt om contacten te leggen en vragen uit te diepen met de experts of met elkaar. In het vervolg wordt verder ingegaan op de praktijkcases van de deelnemers. Een van de uitdagingen bij gemeenten is de invulling van de rol en de verantwoordelijkheid tijdens het ontwikkel- en opleveringsproces. Wie is de spin in het web?

Opbrengst

Op het eind halen we het net op en sluiten we af met een broodje. Daar zien we ook de verbanden en de raakvlakken. Conclusies:

  • de meeste zijn zelf wijzer geworden,
  • in ieders eigen zoektochten kunnen we vaker samen optrekken,
  • waarin samenwerking, hiërarchie, werkculturen en verandermanagement bij elkaar komen,
  • en we hebben een aantal concrete aanhaakpunten en contacten om mee aan de slag te gaan. 

 

Kortom, genoeg te doen en wij weten elkaar nu in ieder geval te vinden. 

 

 

What's next?

Bouwstenen gaat samen met de specialisten en op basis van alle input de vragen en de handvatten concretiseren en op zoek naar meer houvast. Tijdens de Jaarbijeenkomst op 28 november 2019 worden de eerste resultaten gepresenteerd. In de bijeenkomsten van 2020 zullen we hier vervolgens concreet mee aan de slag gaan.

 

Zie hier meer informatie over het hoofdprogramma van de Jaarbijeenkomst en de sessies en je kunt je hier aanmelden (voor zover nog niet gedaan).

 

Meer informatie