aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

14 WMO-onderneming

Gemeenschapshuis In het overheidsbeleid vormt (arbeids)participatie van burgers in hun directe woon- en leefomgeving een belangrijk speerpunt. Een wijkcentum of MFA kan hierin een rol spelen en kansen bieden aan wijkbewoners en leerlingen van beroepsgericht voortgezet onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het opdoen van werkervaring op het terrein van horeca, facilitaire dienstverlening en groenvoorziening. Mogelijk kunnen ook eenvoudige taken uit de WMO vanuit het wijkcentrum worden uitgevoerd.

 

Hier vindt u een overzicht van de activiteiten tot nog toe rondom dit onderwerp.

 

 Activiteiten

De ontwikkelgroep bezoekt verschillende locaties; voorbeelden van plaatsen waar concreet vorm en inhoud wordt gegeven aan werken en leren in of vanuit een wijkcentrum of MFA.

 

Centrale vragen zijn steeds:

  • Welke WMO-beleidskeuzes zijn door de betreffende gemeente gemaakt?
  • Hoe wordt het maatschappelijk vastgoed daarbij ingezet?
  • Hoe dragen de activiteiten rond werken en leren in het wijkcentrum bij aan de beleidsdoelen?
  • En hoe dragen deze activiteiten bij aan de continuïteit van het wijkcentrum?

 

Tijdens de vierde en afsluitende bijeenkomst worden de leerervaringen en inzichten uit de praktijk bezoeken gebundeld en geanalyseerd. De inzet is om te komen tot een drietal onderscheiden businessmodellen voor MFA’s, die gericht inzetten op de combinatie met werken en leren. Waar mogelijk wordt de koppeling gelegd tussen de onderscheiden businessmodellen en het door de gemeente gevoerde beleid.

 

Tom de Haas begeleidt de ontwikkelgroep en stelt op basis van de drie praktijkbezoeken en de afsluitende bijeenkomst een rapportage op met de te onderscheiden businessmodellen. Het netwerk MFA ondernemers is betrokken bij de totstandkoming.

 

Bijeenkomsten

De groep komt in 2014 vier keer bijeen. De eerste drie keer op locatie, de vierde keer samen met andere werkgroepen op de Najaarsbijeenkomst. Deze bijeenkomsten vinden plaats:

 

Aanmelden

Wilt u meedoen met dit ontwikkeltraject, dan kunt u zich hier aanmelden. Kosten hiervoor zijn € 750,- (excl. BTW), per jaar ingaand op de dag van aanmelding. Partners van Bouwstenen zijn gratis of met korting.

 

Meer informatie

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners