aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Workshops Lokale Makelpunten

Aanpak workshops Makelpunten

 • Workshop 1: 27 april 2011: Waarom, wat en voor wie?
 • lokale marktresearch
 • Workshop 2: 1 juni 2011: Hoe en hoeveel?

 

Voorafgaand aan de eerste workshop ontvangen de deelnemers een (persoonlijke) opdracht om greep te krijgen op vraagstuk van (maatschappelijk) makelen.

 

Workshop 1

 • datum: 27 april 2011
 • tijd: 14.00 - 17.00 uur
 • plaats: Gildstraat 91a, 3572 EL Utrecht (kantoor van MiddenIn)

 

Op 27 april zullen volgende vragen (systematisch) worden doorlopen.

 1. Kennismaking; terugkoppeling van rondgestuurde opgave
 2. Ambities en verwachting; hoe zitten we aan tafel?
 3. Concreet resultaat; wat is functie van beoogde handreiking en wat betekent dat voor eindresultaat? En wanneer dient het af te zijn?
 4. Meerwaarde Makelpunt; welke doelstellingen kan je met een Makelpunt (zoal) nastreven?
 5. Afbakening en prioritering werkveld
  1. soorten vragen uit het veld (incidenteel, periodiek, permanent)
  2. soorten vastgoed in omgeving(commercieel-maatschappelijk; lokaal-reegionaal)
 6. informatie; over welke 'harde' en 'zachte' informatie moet je beschikken om een goede match te maken
 7. dienstverlening; welke diensten biedt Makelpunt wel/niet aan
  1. vinden; passief zorgen dat vragers en aanbieders elkaar kunnen vinden
  2. zoeken; actief op zoek gaan naar vragers of aanbieders van ruimte
  3. contracteren; zorgen dat vragers en aanbieders een (passende) afspraak maken
  4. verzorgen; zorgen dat ontbrekende services verzorgd worden (vergunningen, openen en sluiten, koffie, schoonmaken e.d.)

 

Lokale research

 • vraag en aanbod van ruimte
 • bezettingsgraden en tarieven

 

Workshop 2

 • datum: 1 juni 2011
 • tijd: 14.00 - 17.00 uur
 • plaats: n.t.b.

 

Voorlopig programma

 1. dienstverlening; aard en omvang activiteiten (aantal matches?)
 2. organisatie; aansturing en verantwoording (intern en extern)
 3. personeel (aantal, takn en competenties)
 4. communicatie en PR (webtool, sociale media)
 5. financien; bij 'running' business
  1. kosten (personeel, ICT, facilitair e.d.)
  2. mogelijke opbrengsten (provisie, advertenties, subsidie, e.d.
 6. implementatie; welke stappen dienen gezet te worden en wat zijn eenmalige kosten daarvan

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners