LinkedInYouTubeTwitter

Beleid, wetten en regels

In de wirwar aan wetgevingen en afspraken rondom energie en duurzaamheid is het soms lastig te weten wanneer je precies, waaraan moet voldoen. Daarom maakten we een overzicht.

 

 • 2050 – Circulaire economie

Een volledig circulaire Nederlandse economie in 2050, waarbij afval opnieuw wordt gebruikt als grondstof. De woning- en utiliteitsbouw en de grond-,weg en waterbouwsector gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen (Grondstoffenakkoord 2017).

 

 • 2050 – Nederland CO2-neutraal

Energievoorziening Nederland is compleet CO2 neutraal, uitstoot van CO2 (broeikasgassen) is 80-95% minder dan in 1990. (Energieakkoord 2013, klimaatwet 2016).

 

 • 2050 - CO2-arme utiliteitsbouw

De utiliteitsbouw in Nederland moet in 2050 CO2-arm zijn (Klimaatakkoord 2019).

 

 • 2040 – CO2-neutraal maatschappelijk vastgoed

De maatschappelijk vastgoed portefeuille moet in 2040 circulair en energieneutraal zijn, 95 CO2 reductie t.o.v. 1990 (Sectorale tafel gebouwde omgeving 2019, Streven sectorale routekaart).

 

 • 2030 – Overheidsaanbestedingen circulair

Vanaf 2030 moeten alle overheidsaanbestedingen circulair zijn (Grondstoffenakkoord 2017 transitieagenda bouw 2018).

 

 • 2030 - 49 % CO2 reductie

Doel: 49 procent minder CO2 uitstoot in Nederland (Klimaatwet 2016 en klimaatakkoord 2019).

 

 • 2023 – Kantoren energielabel C

Elk kantoor groter dan 100m3 moet vanaf 2023 energielabel C hebben, anders mag deze niet meer verkocht of verhuurd worden (Energieakkoord 2013)

 

 • 2023 – Hernieuwbare energie 

16 procent van alle energie in Nederland hernieuwbaar (Energieakkoord 2013)

 

 • 2022: Omgevingswet

In de omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd. Hierdoor is het straks makkelijker om bouwprojecten te starten. Tientallen wetten en honderden regels worden samengevoegd tot één nieuwe wet. De wet treedt in werking op 1 januari 2022.

 

 • 2021 - Warmtevisie gemeenten

Elke gemeente moet in 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld, met daarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd (Klimaatakkoord 2019).

 

 • 2021 - Invoering eindnorm utiliteitsbouw 

Invoer van nieuwe normering voor utilteitsbouw. Betreft in eerste instantie alleen een wettelijke eindnorm voor de energieprestatie van gebouwen in 2050, ingedeeld in verschillende gebouwcategoriën en uitgedrukt in kWh/m2/jaar (Klimaatakkoord 2019).

 

 • 2021 - Routekaart op portefeuilleniveau

Organisaties worden aangemoedigd om voor 2021 een eerste routekaart op portefeuilleniveau gereed te hebben. Hierin brengen zij in beeld welke maartegelen ze al getroffen hebben en welke ze nog gaan treffen om 49% CO2 reductie in 2030, en een CO2-arme vastgoedportefeuille in 2050 te bewerkstelligen (Klimaatakkoord 2019).

 

 • 2020 - Standaardisatie Routekaart

Voor 1 juni 2020 wordt de wijze van rapporteren via een routekaart op portefeuille niveau gestandaardiseerd (Klimaatakkoord 2019).

 

 • 2020 - BENG

Vanaf 1 januari 2020 moeten vergunningsaanvragen voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw aan eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voldoen. (Energieakkoord 2013/IBP).

 

 • 2020 – 2,5 petajoule energie besparen

Maatschappelijk vastgoed moet in 2020 2,5 petajoule energie besparen. Voor heel Nederland geldt de doelstelling van100 petajoule. Daarnaast moet 14 procent van alle energie in Nederland hernieuwbaar zijn (Energieakkoord 2013/IBP).

 

 • 2019 – Informatieplicht

Voor 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor inrichtingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent ervan gebruiken. EED plichtige organisaties moeten uiterlijk op 5 december aan de wet voldoen (Wet milieubeheer). Meer informatie.

 

 • 2019 - BENG overheidsgebouwen

Voor de bouw van nieuwe overheidsgebouwen gelden vanaf 1 januari 2019 de BENG (Bijna Energieneutrale Gebouwen) eisen, vanwege de voorbeeldrol. De gebouwen moeten zo worden opgeleverd, dat ze gemakkelijk van het gas af kunnen (Energieakkoord 2013/IBP).

 

 

Meer informatie