LinkedInYouTubeTwitter

Informatieplicht Wet Milieubeheer

Voor 1 december 2023 moeten organisaties op basis van de Wet milieubeheer aan RVO rapporteren welke maatregelen ze hebben getroffen om energie te besparen (informatieplicht).

 

Op deze pagina treft u praktijkervaring rond de informatieplicht Wet Milieubeheer zoals verzameld in 2019 aan de hand van Bouwstenen-ontwikkelwerk met Carmelcollege, gemeente Arnhem, Facilicom Energiemanagement en de rest van het Bouwstenen-netwerk. Aanvullingen zijn welkom. 

 

Verwijzingen

  • Stappenplan Informatieplicht om na te gaan of u moet voldoen aan de informatieplicht (RVO)
  • Overzicht Erkende maatregelen (RVO) 
  • Helpdesk van RVO voor vragen over de informatieplicht
  • Webinfo: Praktijkervaring met maatregelen
  • Netwerk als bij wilt blijven en mee wilt doen met kennisdeling rond maatschappelijke voorzieningen en vastgoed.
  • Ontwikkelwerk Wegwijs in de informatieplicht 2019
  • Evaluatie: Informatieplicht meer lusten dan lasten (blz 14 en 15 van In Control, 2019
  • ht Meerlust

 

Bijlage Size
1909 kamerbrief minister Wiebes over eerste resultaten infoplicht (200.05 KB) 200.05 KB
1908 - Screenshot eLoket (RVO) (126.21 KB) 126.21 KB
1906 Routes naar verduurzaming (Schoolfacilities) (1.09 MB) 1.09 MB
1906 Verduurzaming onderwijsgebouwen (Schoolmanagement) (5.18 MB) 5.18 MB
1905 EED plicht schema (Facilicom) (106.17 KB) 106.17 KB
1905 - Vereenvoudigde EML invullijst concept (Facilicom) (13.93 KB) 13.93 KB
1905 Vereenvoudigde EML lijst Onderwijs/kinderopvang (298.19 KB) 298.19 KB
1905 Richtlijn verantwoordelijke energiebesparing (RVO) (288.85 KB) 288.85 KB
1904 Presentatie bijeenkomst bulkupload (RVO) (1.02 MB) 1.02 MB
1903 Checklist Erkende Maatregelen Onderwijs (Facilicom) (14.82 KB) 14.82 KB
1903 Checklist Erkende Maatregelen Sport (Facilicom) (12.99 KB) 12.99 KB
1903 Checklist Erkende Maatregelen Kantoren (Facilicom) (14.27 KB) 14.27 KB
1903 Artikel informatieplicht maatregelen (Schoolfacilities) (262.81 KB) 262.81 KB
1902 Notitie informatieplicht (Omgevingsdienst West Holland) (244.48 KB) 244.48 KB
1902 Overzicht proces informatieplicht (Facilicom) (147.37 KB) 147.37 KB
1902 Vragen en keuzes tot 1-7-2019 (Bouwstenen) (256.04 KB) 256.04 KB
1902 Def concept erkende maatregelen scholen (Bouwstenen) (157.33 KB) 157.33 KB
1901 Machtigingsformulier eLoket (RVO) (195.69 KB) 195.69 KB
1901 Def concept erkende maatregelen (EZK) (4.3 MB) 4.3 MB
1901 Toelichting op consultatiereacties (RVO) (153.7 KB) 153.7 KB
1812 In Control: Informatieplicht - 5 tips (Bouwstenen) (305.57 KB) 305.57 KB
1809 Artikel informatieplicht Energiebesparing (Schoolfacilities) (590.64 KB) 590.64 KB
1306 Handhaving voor en door gemeenten (VNG) (828.31 KB) 828.31 KB