aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Uitholling voorzieningenniveau

Er is sprake van een sluimerende uitholling van voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur door krapte in het gemeentefonds, blijkt nu ook uit BZK-onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK) op verzoek van de Tweede Kamer met als doel een beter onderbouwd en geobjectiveerd inzicht te bieden in de financiële positie en het voorzieningenniveau van gemeenten.

Steeds minder reserves

In het rapport, dat op 16 april 2021 aan de Tweede Kamer is aangeboden, worden de consequenties van de tekorten in het sociaal domein in beeld gebracht: 

  • het voorzieningenniveau verschraalt
  • er is bezuinigd op de uitvoering
  • de afschrijvingstermijnen voor maatschappelijk vastgoed worden opgerekt.
  • de reserves van gemeenten (waarde grond en gebouwen minus schuld) zijn de afgelopen 10 jaar met 30% afgenomen.

Het onderzoek is onder andere uitgevoerd aan de hand van casestudies onder 20 gemeenten; zowel grote als kleine. 

Werkdruk

De conclusies verbazen niet. De werkdruk en de zoektocht naar geld om het voorzieningenniveau op peil te houden is bij vrijwel iedere gemeenten dagelijks voelbaar. Om de voorzieningen op peil te houden en vastgoed te verduurzamen is een forse investering nodig.

Forse investering nodig

De jeugdzorg is een grote kostenpost voor gemeenten. Ze steken er jaarlijks zo'n € 7,1 miljard meer in dan ze bekostigd krijgen. Half april 2021 heeft het rijk € 600 miljoen extra toegezegd, maar dat is niet voldoende om het tij te keren. Dat er naast geld voor de jeugdzorg ook een forse investering nodig is voor het op peil houden van schoolgebouwen bleek eerder dit jaar ook al uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek over het Onderwijs. Benieuwd waar het nieuwe kabinte mee komt.  

 

 

 

Meedoen?

Dat kan! Sluit je nu aan als partner van Bouwstenen en/of word lid van één van onze netwerken. Neem voor meer informatie contact op via nieuws@bouwstenen.nl of bel naar 033-2584337.

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?