LinkedInYouTubeTwitter

Verslag 2012-04-20 Maatschappelijk vastgoed als business case

Koevoet

Op 20 april 2012 vond de bijeenkomst Maatschappelijk vastgoed als business case plaats. Bijgaand zijn de presentaties opgenomen.

 

Aan de bijeenkomst namen circa 40 professionals deel afkomstig uit hoek van gemeenten, architectuur en advies. Zij waren er allen van overtuigd dat een gezonde exploitatie van maatschappelijk vastgoed niet alleen wenselijk, maar ook haalbaar is. `Er liggen kansen genoeg`. Maar om die te pakken moeten nogal wat codes worden gekraakt.

 

Oproep voor baanbrekende concepten

De huidige praktijk van maatschappelijk vastgoed wordt gehinderd door oude routines, conventies en partijen die vasthouden aan bestaande machtsposities. Er is behoefte aan 'codekrakers' en overtuigende concepten die laten zien dat het beter en slimmer kan. Dan komt de beweging vanzelf, zo was de overtuiging. 

Bouwstenen wil daarom met een aantal stevige en geïnspireerde 'codekrakers' baanbrekende concepten ontwikkelen aan de hand van concrete maar representratieve (exemplarische) cases. Experts, casushouders en (andere) vrije geesten worden opgeroepen om hier aan mee te doen. Lees en becommentarieer hier het voorstel in wording voor 'baanbrekende business concepten'.