LinkedInYouTubeTwitter

Frisse ideeën

Wegwerpruimte

Ruimte die je gemakkelijk kan gebruiken, maar ook weer gemakkelijk vrij kan maken. Ruimte die je kan huren of kopen; mooi of eenvoudig is; duur of goedkoop. Natuurlijk recyclebaar; duurzaam. Modulair van opzet met een gastvrije exploitant die zorgt voor service en ruimte op maat.

 

Vrije school 2.0

Geen school met lokalen, maar met sferen. In de Vrije School 2.0 hebben alle ruimten een eigen karakter. Zintuigen worden in samenhang geprikkeld. Zien, horen, ruiken, proeven en voelen, staan in teken van leren en groeien. Binnen en buiten. In stad en dorp.

 

Blooperacademie

We leren het meeste van onze fouten. Foute projecten, foute ideeën en foute oplossingen passeren de blooperacademie. Kritische en open reflectie maken ons wijzer en vergroten ons gevoel voor relativering en humor. Prettig ontregelend. Critical friends (ma Flodder en de Tokkies?) staan ons bij. Bedoeld voor alle bestuurders en professionals die te maken hebben met maatschappelijk vastgoed.

 

De Vrijst(r)aat

Een regelvrije zone moet je verdienen. De 'vrijst(r)aat' is een contest. Bewonerscollectieven met het beste idee krijgen de gelegenheid om dit idee zonder (hinderlijke) overheidsregels uit te voeren. Daar krijgen ze een jaar voor. Daarna is er weer een andere st(r)aat aan de beurt

 

Portiekportiers & galerijhouders

Maak de bewoners ambassadeur van hun wijk. Geef ze een concrete rol. Een rol als portier, gids, bemiddelaar of oog-in-het-zeiler. Zorg voor honorering in welke vorm dan ook. Onderzoek wijst uit dat - meer dan sociale cohesie - 'trots' de drijvende kracht achter wijkontwikkeling is. Tevredenheid is goed; trots is beter.

 

Ontbestemmingsplan

Geen flexibele variant van het huidige bestemmingsplan, maar een fundamenteel andere benadering die condities schept waarbinnen vrijheid en samenhang georganiseerd kan worden. Of om met Einstein te spreken: "je kan geen probleem oplossen op het niveau waarop het veroorzaakt is". We hebben niet een bestemmingsplan nodig maar een ontbestemmingsplan.