LinkedInYouTubeTwitter

2010 Nieuwe concepten voor woon-zorgcombinaties

2010 Nieuwe concepten voor woon-zorgcombinaties

Dinsdag 12 oktober 2020 komen de netwerken Zorgaccommodaties en Corporaties bij elkaar rondom het thema 'Tussenvormen in wonen en zorg'. We doen dit i.v.m. corona niet bij het Boekhuis Amersfoort, maar online vanuit Studio Bouwstenen. Onze studiogasten zijn Barbara Bastiaansens van het Boekhuis en Jan Snijders van Austerlitzzorgt. Zij geven ons een mooi inkijkje in hun initiatieven.

Zorgaccommodaties

Zorgaccommodaties

De mensen in dit netwerk werken bij een zorg- of welzijns-organisatie, gemeente, corporatie of zijn anderszins professioneel actief rond (woon)zorgaccommodaties. 

 

Ze willen samen wijzer worden door bij elkaar een kijkje in de eigen keuken te gunnen, kennis uit te wisselen en zich samen te verdiepen in onderwerpen die hen raken.

Abonneer op zorg