LinkedInYouTubeTwitter

Zorgaccommodaties (t/m 2021)

De mensen in dit netwerk werken bij een zorg- of welzijns-organisatie, gemeente, corporatie of zijn anderszins professioneel actief rond (woon)zorgaccommodaties. 

 

Ze willen samen wijzer worden door bij elkaar een kijkje in de eigen keuken te gunnen, kennis uit te wisselen en zich samen te verdiepen in onderwerpen die hen raken.

Doel 

Doel is door goed samenspel te zorgen voor voldoende geschikt vastgoed te behoeve van mensen die extra zorg nodig hebben. Denk daarbij aan kleinschalige (woon) voorzieningen, maar ook aan grootschaliger zorgvastgoed. Beide kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een dorp of stad. 

Hoe werkt het?

De groep helpt elkaar vooruit bij zaken die spelen en diepen samen thema's uit. Welke thema's dat zijn en hoe ze worden uitgediept bepaalt de groep zelf.

Activiteiten zijn:

  • Onderlinge uitwisseling via per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enz.
  • Twee bijeenkomsten per jaar rond actueel thema (verdieping) en concrete situatie (praktijk) op inspirerende locaties;
  • Verbinding met andere relevante contacten en netwerken;
  • Jaarbijeenkomst voor bredere uitwisseling en verbinding.

Bijeenkomsten

 

Verder organiseren wij ook een aantal actualiteitencolleges (gratis voor Bouwstenen-partners), waaronder de serie 'verduurzamen in 7 stappen' of over de NEN-norm 8026 (waardegestuurd vastgoedbeheer)

 

 

Meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de andere netwerken.

Organisatie & informatie

Dit netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Gertjan te Hoonte. Gertjan heeft ruime ervaring met zorgvastgoed bij verschillende adviesbureaus en werkt nu als zelfstandig adviseur. Barbara Böhne van Bouwstenen zorgt voor de verbinding met het bredere netwerk en de organisatie is in handen van Inge Bommezijn. Heeft u vragen of wensen? Ze staan u graag te woord.

Gertjan te Hoonte Barbara Böhne Inge Bommezijn
Te Hoonte Advies Bouwstenen Bouwstenen
06 - 2269 1799 06 - 18354319 033 - 258 4337
Meer informatie