LinkedInYouTubeTwitter

2010 Nieuwe concepten voor woon-zorgcombinaties

Dinsdag 12 oktober 2020 komen de netwerken Zorgaccommodaties en Corporaties bij elkaar rondom het thema 'Tussenvormen in wonen en zorg'. We doen dit i.v.m. corona niet bij het Boekhuis Amersfoort, maar online vanuit Studio Bouwstenen. Onze studiogasten zijn Barbara Bastiaansens van het Boekhuis en Jan Snijders van Austerlitzzorgt. Zij geven ons een mooi inkijkje in hun initiatieven.

Boekhuis Amersfoort

Boekhuis Amersfoort

Barbara vertelt hoe vanuit een breder initiatief van ouderen zelf om elkaar te helpen (Power) het initiatief voor een woningbouwproject is ontstaan. Dit project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) maakte gebruik van de kans die zich voordeed toen de voormalige bibliotheek in Amersfoort beschikbaar kwam. Alle bewoners zijn zelf eigenaar van de woningen in het gebouw en organiseren gezamenlijk activiteiten. De zorg wordt nog individueel geregeld. Dit komt vooral omdat zorgpartijen nog geen passende oplossing hebben voor een groep zelfstandige bewoners.

Hart van Austerlitz

Hart van Austerlitz

Het Hart van Austerlitz komt voort uit het initiatief Austerlitzzorgt. Binnen dit initiatief is in Austerlitz de ondersteuning voor mensen met een zorgbehoefte al grotendeels geregeld. Het Hart van Austerlitz, dat nu bijna opgeleverd wordt, is de kers op de taart van deze samenwerking in het dorp. Jan neemt ons mee in dit initiatief en laat onder andere zien hoe complex het financieren van de zorgwoningen in de vrije sector was. Daarnaast is vooral ook gezorgd dat er een toewijzingssysteem kwam op basis van kwetsbaarheid en zorgbehoefte in plaats van op inschrijfduur.

Lessons learned

Aansluitend gaan we in gesprek met elkaar en met de online deelnemers. Uit dit gesprek komt onder andere naar voren dat initiatieven vanuit de bewoners zelf, de gemeente en corporaties kunnen helpen met versnellen, maar ook dat het voor extra complexiteit zorgt. Zo was bij het Boekhuis de selectieprocedure voor het mogen over nemen van het gebouw lastig. Door die vertraging loopt een CPO het risico haar deelnemers kwijt te raken. In Austerlitz hebben de bewoners zelfs lange tijd het initiatief helemaal overgenomen om te zorgen dat het verder kwam. Tegelijkertijd zijn dit soort initiatieven voor een locatie wel afhankelijk van de gemeente of een corporatie.

 

De conclusie is dat initiatieven van onderaf op steeds meer plekken opkomen. Voor zorginstellingen, corporaties en gemeenten kan dit interessant zijn om aan mee te doen of mee samen te werken. Diverse mogelijkheden daartoe zijn besproken.

 

 

What's next?

Wilt u meedoen met het netwerk Zorgaccommodaties? Word dan partner van Bouwstenen en sluit u aan.

 

Op 3 december 2020 organiseren wij de Maatschappelijk Vastgoeddag met een online programma voor o.a. zorginstellingen, corporaties en gemeenten. Aanmelden kan al.  

 

Meer informatie

Bijlagen Austerlitz Zorgt